Usługi geodezyjne przy budowie dróg

Pomiary geodezyjne są niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Roli geodety nie można więc także przecenić w budowie dróg i mostów. Czym dokładnie zajmuje się geodeta podczas budowy dróg?

uslugi-geodezyjne

Pomoc profesjonalnego geodety jest potrzebna od samego początku planowania inwestycji – mówi ekspert z firmy M-GEO. Geodeta na wstępie musi przeanalizować istniejący projekt pod kątem założeń wysokościowych i geometrii trasy. Dodatkowo ustala on, czy projekt posiada całą niezbędną dokumentację, w tym odpowiednie zezwolenia.

Osnowy geodezyjne

Kiedy mamy już pewność, że inwestycja spełnia wszystkie formalne warunki, możemy przystąpić do ustalania istniejących oraz zakładania nowych, poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych.

Szczegółowy projekt

Gdy wyznaczone już zostaną osnowy, teren pod inwestycję musi zostać dokładnie zinwentaryzowany. Na tej podstawie geodeta opracowuje szczegółowy projekt drogowy. Następnym krokiem jest wytyczenie nowo powstającej drogi w terenie.

Kontrole na każdym etapie inwestycji

Jeżeli nowa droga powstaje w miejscu innej, istniejącej już drogi, konieczna jest inwentaryzacja rozbiórki. Kolejny krok to sprawdzenie przeprowadzonych już robót nad kształtowaniem korpusu nowej drogi.

Szczegółowy nadzór na każdym kolejnym etapie budowy drogi jest konieczny, aby mieć pewność, że prace realizowane są dokładnie według przyjętego i zatwierdzonego projektu.

Każde niedociągnięcie, powstałe w wyniku niedopatrzenia podczas prac budowlanych, może przyczynić się bowiem do odrzucenia dokumentacji odbiorczej inwestycji, co dla inwestora oznacza poważne straty – zauważa nasz rozmówca z Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego M-GEO.

Zakończenie budowy drogi

Ostatnie już pomiary geodezyjne służą wytyczeniu infrastruktury przy nowo powstałej drodze. Sprawne i rzetelnie prowadzone prace geodezyjne są najlepszą gwarancją szybkiej i solidnej budowy drogi, dlatego szukając geodety do obsługi inwestycji, dobrze jest sięgnąć po pomoc doświadczonej i cenionej firmy.