W jaki sposób działa tachimetr?

Geodezja jest nauką, która postawiła przed sobą ogromne zadanie – dokładne ustalenie wielkości i kształtu Ziemi. Wyniki prac geodetów widzimy między innymi w postaci map i planów zagospodarowania przestrzeni. Do ich stworzenia wymagane jest przeprowadzenie niezwykle dokładnych pomiarów, wykonywanych między innymi przy pomocy urządzeń zwanych tachimetrami.

tachimetr

Czym jest tachimetr?

Tachimetr, nazywany czasem stacją pomiarową, to podstawowy sprzęt wykorzystywany do pomiarów geodezyjnych – odległości oraz kątów poziomych i pionowych. Stanowi on połączenie dwóch prostszych urządzeń pomiarowych – dalmierza, odpowiedzialnego za pomiar odległości oraz teodolitu, którym dokonuje się pomiaru kątów. Przez lata w użyciu były tachimetry optyczne – obecnie są już rzadko stosowane, ich miejsce zajęły tachimetry elektroniczne, które podzielić możemy na tachimetry lustrowe oraz bezlustrowe.

Jak działa tachimetr?

Do wykonania pomiaru danej odległości tachimetr musi być wycelowany w dany obiekt – w przypadku tachimetrów lustrowych jest to umieszczony na specjalnej tyczce pryzmat, w przypadku tachimetrów bezlustrowych do pomiarów na niewielkich odległościach obiektem tym może być np. ściana budynku. W obu przypadkach zasada działania tachimetrów jest taka sama. Tachimetry wyposażone są w dalmierz, przez który wysyłana jest w stronę pryzmatu lub innego obiektu zmodulowana fala świetlna. Po odbiciu się od ich powierzchni wraca ona do tachimetru, gdzie zostaje przechwycona przez odbiornik – znając czas wysłania i odbioru fali, specjalne oprogramowanie jest w stanie z dużą dokładnością obliczyć odległość od obiektu. Dużą zaletą tachimetrów bezlustrowych jest fakt, że na odległościach sięgających ok. 300 metrów pomiary mogą być wykonane przez jedną osobę i w znacznie krótszym czasie – nie ma bowiem potrzeby ustawiania pryzmatu w danym miejscu.

Wysokiej klasy tachimetry marki Leica oraz Nikon znajdziemy w ofercie firmy Satell-Cad Polska, dystrybutora nowoczesnego sprzętu elektronicznego i oprogramowania wykorzystywanego w pomiarach geodezyjnych oraz budownictwie.