Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna – na co się zdecydować?

Bez wentylacji w naszych domach i miejscach pracy panowałaby duchota, a ciężkie powietrze utrudniałoby normalne funkcjonowanie. Miałoby to wpływ także na stan budynku. Zarówno ludzie, jak i mury oraz znajdujące się w nich sprzęty potrzebują dostępu świeżego powietrza, które zawiera tlen i ma odpowiednią temperaturę oraz wilgotność. Odpowiada za to wentylacja.

Najprostsze rozwiązanie – wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna opiera się na różnicy temperatur między zewnętrzem a wnętrzem budynku, choć jej działanie zależne jest także od ciśnienia atmosferycznego i siły wiatru. Ten system wentylowania składa się z dwóch elementów. Pierwszy to pionowe kanały wentylacyjne o wysokości minimum 3 metrów, zaś drugi to nawiewniki, które zapewniają dostęp powietrza z zewnątrz. Są one montowane na oknach lub w ścianach.

Wentylacja grawitacyjna, choć ma swoje zalety, jest rozwiązaniem znanym i sprawdzonym, jest daleka od doskonałości. Po pierwsze, jej sprawność zależy w dużej mierze od warunków pogodowych, a po drugie – powoduje straty cieplne. Coraz częściej przy budowie nowych domów stawia się na wentylację mechaniczną.

Zalety i wady wentylacji mechanicznej

Wynalezienie wentylacji mechanicznej pozwoliło usunąć te wady, które miała w swoim założeniu wentylacja grawitacyjna. Ponieważ w tym nowszym rozwiązaniu ruch powietrza wymusza się przy użyciu wentylatorów, nie jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę pogody. Dzięki temu możliwa jest regulacja pracy systemu wentylacyjnego – rzecz zupełnie niemożliwa przy wentylacji grawitacyjnej!

Kolejną zaletą wentylacji mechanicznej jest energooszczędność. W przypadku wentylacji grawitacyjnej ciepłe powietrze było wywiewane z wnętrza, a zastępowało je zimne powietrze, co przyczyniało się do podnoszenia kosztów ogrzewania. Rozwiązania zastosowane w systemach wentylacji mechanicznej sprawiają, że wywiewane ciepłe powietrze ogrzewa to, które jest kierowane do wnętrza. W ten sposób można odzyskać aż 70% energii cieplnej!

Oczywiście, wentylacja mechaniczna nie jest pozbawiona wad. Nie jest ona bezgłośna, a z racji wyższego zaawansowania technologicznego jej instalacja jest droższa. Warto jednak zauważyć, że inwestycja ta zwróci się w postaci energii zaoszczędzonej na ogrzewaniu.

Systemy wentylacji i ogrzewania dla wymagających oferuje np. www.mirenergia.pl.