Wymagania dla rozdzielnic niskiego napięcia (nn)

Rozdzielnice niskiego napięcia w instalacjach elektrycznych mają za zadanie przekazywać do odbiorników energię o parametrach, które zagwarantują prawidłową pracę tych odbiorników. Rozdzielnice zbudowane są z aparatów niskiego napięcia współpracujących z układem sterowniczym sygnalizacyjnym i urządzeniami pomiarowymi.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorników energii oraz osób z nich korzystających, rozdzielnice  muszą spełniać wymogi określone ścisłymi normami – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy VER-TOM. Normy IEC/EN 61439 określają dokładną definicję samej rozdzielnicy, rodzaje rozdzielnic oraz sposób weryfikacji sprawności poszczególnych podzespołów.

Badania rozdzielnic nn zgodnie z nową normą EN 61439

Norma EN 61439 wprowadziła nowe metody weryfikacji rozdzielnic niskiego napięcia. Całkowicie zrezygnowano z kategoryzowania badań wg typów TTA o PTTA. Ich miejsce  zastąpiła nowa kategoria: weryfikacja projektu.

Metody weryfikacji projektu (Design Veryfication) zasadniczo obejmują pełne badania TTA, jednak dodatkowo wprowadzają obowiązkową weryfikację przez kalkulację oraz weryfikację na podstawie zasad projektowania.

Również gotowy wyrób podlega bardziej szczegółowym testom, niż miało to miejsce w przypadku badań wyrobu wg starej normy – znacznie wydłużyła się lista punktów do weryfikacji.

Zakres badań i metody weryfikacji

Producent rozdzielnic niskiego napięcia zobowiązany jest do przeprowadzenia  badań konstrukcji i parametrów elektrycznych zestawu, przy czym norma określa możliwe sposoby dostarczenia dowodów dla każdej weryfikowanej cechy. Dla większości badań w zakresie wytrzymałości materiałów i części (10.2) proponuje się badania przez testowanie.

Z kolei badania  konstrukcyjne przyłączeń, wewnętrznych obwodów elektrycznych i zacisków dla przewodów zewnętrznych, można weryfikować wyłącznie przez zasady projektowania. Limity przyrostu temp.,  wytrzymałość zwarciową czy odstępy izolacyjne, weryfikuje się w testach, przez obliczenia i zasady projektowania.

Konstrukcja i wykonanie rozdzielnicy

Normy serii EN 61439 ustanawiają min. przekrój obwodu głównego N: 50% przekroju fazowego, przy czym nie może on być mniejszy niż 16 mm2. Podkreśla się także znaczenie koordynacji aparatury zabezpieczeniowej. Każda rozdzielnica niskiego napięcia wyposażona w zabezpieczenie rezerwowe musi zostać opatrzona etykietą informacyjną zakazującą zamiany tej aparatury na urządzenia innego typu.

Podsumowując nasze rozważania na temat najnowszych wymagań dla rozdzielnic niskiego napięcia należy zwrócić uwagę na rozszerzenie listy testów z 7 do 12 w badaniu weryfikacji produktu oraz zniesienie konieczności określania typu systemu weryfikacji montażu, z zachowaniem rozdziału metod weryfikacji na testowanie, kalkulacje i zasady projektowania.