Zasady bezpieczeństwa przy wyburzeniach

Procedura wyburzeniowa niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego też powinni ją przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy firm, specjalizujących się w robotach wyburzeniowych. Oprócz doświadczonego zespołu fachowców, takie firmy dysponują także odpowiednim sprzętem, a co najważniejsze – pracują wedle określonych zasad bezpieczeństwa. Jakie to są zasady?

Wyburzenia

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wyburzeniach

Podczas prac wyburzeniowych może dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji, takich jak np. upadek z wysokości. Osoby, biorące w wyburzeniach mogą także doznać obrażeń ciała, w szczególności zaś głowy i kończyn. Może również u nich dojść do podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego. Aby uniknąć wypadków oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków, związanych z przeprowadzaniem procedury wyburzeniowej, należy odpowiednio przygotować miejsce pracy, a w trakcie jej trwania stosować się do kilku najważniejszych reguł.

Jak właściwie przygotować się do prac wyburzeniowych?

Przede wszystkim należy uzyskać pozwolenie na wyburzenie danego budynku. Wyjątek stanowią: obiekty, których wysokość nie przekracza 8 m i znajdują się w odległości od granicy działki, nieprzekraczającej połowy wartości ich wysokości, czyli 4 m, obiekty nie widniejące w rejestrze zabytków oraz takie, które nie wymagały pozwolenia na ich budowę. W takich przypadkach zgoda na prace wyburzeniowe nie jest bowiem konieczna. Co istotne – niezależnie od tego, czy wymagane jest pozwolenie na przeprowadzenie prac, na placu powinien znajdować się ich program oraz dziennik robót.

Co jeszcze należy zrobić przed przystąpieniem do wyburzania obiektu?

Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć budynek od sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej, cieplnej i innych sieci przesyłowych, które dostępne są na obszarze obiektu, przeznaczonego do wyburzenia. Teren zaś, na którym planowane są prace, musi wcześniej zostać odpowiednio ogrodzony i oznakowany – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Grupa Tree, specjalizującej się w przeprowadzaniu wyburzeń i rozbiórek.

Przygotowania do prac dotyczą także samych pracowników.

Każda osoba, biorąca udział w wyburzaniu obiektu, musi znać dokładny plan prac oraz posiadać wiedzę z zakresu BHP. Ponadto każdy pracownik musi być wyposażony w specjalistyczny sprzęt ochronny – dodaje nasz rozmówca.

O jakich regułach należy pamiętać podczas wyburzania?

Podczas prac wyburzeniowych należy stosować się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa, do których zaliczamy:

  • postępowanie zgodnie z opracowanym planem i zdrowym rozsądkiem,
  • prowadzenie prac wyłącznie przy świetle dziennym oraz przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (m.in. wiatr nie może wiać z siłą większą niż 10m/s),
  • nieprzeprowadzanie prac wyburzeniowych na kilku kondygnacjach jednocześnie,
  • niezrzucanie z wysokości części budynku oraz materiałów budowlanych o dużej wadze bezpośrednio do kontenerów, stojących na ziemi,
  • nie wolno także burzyć ścian podkopując je czy też podcinając,
  • należy regularnie usuwać gruz z wyższych kondygnacji, wykorzystując do tego urządzenia, które ograniczają zapylenie, wówczas unikniemy zawalenia się kondygnacji oraz zadbamy o zdrowie osób, pracujących przy wyburzeniu.
śr. ocena 5 / głosów 1