Zasady kopania studni pod fundamenty

Na gruncie niestabilnym właściwe posadowienie budynku może być utrudnione. Najlepszym sposobem jest wymiana gruntu na taki, który będzie dobrym oparciem dla fundamentów. Jednak to nie jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy grunty zalegają zbyt głęboko. Wtedy stosuje się tzw. mikropale lub wzmacnia fundamenty za pomocą wibroflotacji czy zagęszczenia udarami. Można także wykonać posadowienie na studniach.

Jak przebiega proces kopania studni?

Studnie fundamentowe to jedna ze starszych i wydajniejszych metod posadowienia fundamentów, którą stosuje się w niesprzyjających warunkach wodno-gruntowych. Studnie wykonane są kręgów betonowych zbliżonych do tych, które używa się do budowy studni kręgowych. Głębokość posadowienia zależna jest od głębokości gruntów nośnych. Przeważnie sięga 20-50 m, lecz najlepiej, by została ona wyliczona przez specjalistę. Przebieg prac wygląda podobnie jak przy kopaniu tradycyjnej studni. Na dnie podkopuje się grunt wokół podstawy, co skutkuje opuszczeniem się kręgu pod wpływem własnego ciężaru. Po pewnym czasie na wierzch układa się kolejny krąg i tak do czasu, aż studnia osiągnie głębokość posadowienia. Wtedy jej wnętrze najpierw się uzbraja, a następnie wypełnia betonem.

Kopanie ręczne czy użycie koparki?

Kopanie ręczne nie wymaga zagęszczania gruntu na zewnątrz studni, ponieważ od zewnętrznej ściany kręgów powstała przestrzeń ma maksymalnie do kilku cm różnicy. Jednak kopanie otworu koparką stwarza duży lej, dlatego powstałą między kręgami a gruntem przestrzeń trzeba zagęścić. Posadowienie kręgów za pomocą koparki jest utrudnione przy głębokości przekraczającej 4 m i zalegającej wodzie gruntowej. W niektórych sytuacjach, takich jak obecność piasku pod torfem, używanie koparki staje się zwyczajnie niemożliwe. Specjalista z firmy „Ogrody od A do Z” w Powierciu dodaje:

Minusem ciężkiego sprzętu mogą być także koszty. Samo wykonanie otworu za pomocą koparki będzie kosztowało mniej, lecz trzeba także uwzględnić cenę zagęszczenia gruntu poza ustawionymi kręgami.

Poszerzenie podstawy

Studnie rozstawia się w narożnikach i na skrzyżowaniach ścian. Pod ścianami można dodatkowo stworzyć studnie pośrednie. Odległość między poszczególnymi studniami nie powinna przekraczać 4-5 metrów przy rozstawie minimalnym, który osiąga 1,5 m. Niektóre sytuacje wymagają poszerzenia podstawy studni. Wtedy podkopuje się najniższy krąg, podpiera go słupami i wybiera wokół niego grunt. Następnie do odpowiedniej formy wylewa się beton. W ten sposób studnia może przenosić na siebie większe obciążenia. Proces wykonania studni pod fundamenty można zlecić ekipie, która zajmuje się kopaniem tradycyjnych studni. Doświadczeni fachowcy powinni dysponować pompami, młotami pneumatycznymi czy wyciągarkami do wyjmowania urobku. Profesjonalny sprzęt i doświadczenie sprawią, że praca pójdzie szybko nawet przy  wysokim poziomie wód gruntowych. 

śr. ocena 0 / głosów 0