Zastosowania dachów płaskich

Dach jest jedną z najważniejszych części każdego budynku, odpowiadając za ochronę jego wnętrza przed opadami atmosferycznymi, wiatrem oraz hałasem, a także utratą ciepła. Ma również decydujące znaczenie, jeśli chodzi o wygląd, a także walory użytkowe całego obiektu. W nowoczesnej architekturze coraz częściej mamy do czynienia z odchodzeniem od klasycznych dachów spadzistych na rzecz różnych rodzajów dachów płaskich.

dach plaski zastosowanie budowa

Czym jest dach płaski?

Najbardziej typowe konstrukcje dachów, zwłaszcza na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użytkowych o mniejszej kubaturze to dachy strome, zwykle dwu- lub wielospadowe. W przypadku przeważającej liczby nowo powstających budynków, utrzymanych we współczesnym stylu architektonicznym projektanci decydują się jednak na wykorzystanie dachów płaskich. Ich konstrukcja jest zupełnie inna niż klasycznych dachów spadzistych. Zamiast więźby dachowej, na której jest mocowane pokrycie, ostatnia kondygnacja jest zwieńczona stropodachem, który ma niewielkie nachylenie, na ogół nieprzekraczające 5%. Zazwyczaj są one wykonywane z prefabrykatów, podobnie jak stropy niższych pięter.

Dach płaski może mieć konstrukcję wentylowaną – w takim przypadku pokrycie jest nieco uniesione i montowane na strukturze drewnianej lub rzadziej stalowej, a pod nią, bezpośrednio na stropie, układa się docieplenie. Bardziej popularne jest jednak stosowanie dachów wykonywanych na stropie, tzw. stropodachów. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie układu klasycznego – na paroizolacji umieszcza się warstwę docieplenia, a na niej hydroizolację i materiał pokryciowy. W zależności od projektu może nią być papa termozgrzewalna, blacha dachowa albo membrana. Istnieje też opcja wykonania dachu odwróconego. Wówczas na paroizolacji układana jest hydroizolacja, a na niej ocieplenie, które jest dodatkowo obciążane balastem np. w postaci żwiru.

Dlaczego warto budować dachy płaskie?

Wybór dachu płaskiego oznacza nowoczesny wygląd budynku np. nawiązujący do modnego modernizmu. Dach tego rodzaju to także jednolita wysokość ostatniej kondygnacji, a zatem większa ilość dostępnej powierzchni użytkowej. Płaski dach odwrócony to także możliwość wykorzystania go jako tarasu, założenia ogrodu dachowego, a tym samym także powiększenia wielkości zabudowy działki, za sprawą stworzenia dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, co ma znaczenie zwłaszcza w większych miastach.

Ponieważ dach płaski z racji swej konstrukcji jest bardziej narażony na zaleganie śniegu i gromadzenie się wody opadowej powinien być szczególnie starannie wykonany. Firmą specjalizującą się w budowie dachów płaskich jest Hydrosystem Dachy z Konstancina-Jeziornej. W jej ofercie znajduje się układanie dachów płaskich na domach oraz obiektach przemysłowych i użytkowych.

śr. ocena 5 / głosów 2