Na co zwraca się uwagę, dokonując badania czystości oleju hydraulicznego

Istotą funkcjonowania układów hydraulicznych jest obecność w nich cieczy hydraulicznej tudzież oleju hydraulicznego. Jednym z najważniejszych jego parametrów jest oznaczana klasami czystość, określająca maksymalny dla konkretnych układów poziom obecności zanieczyszczeń o charakterze mechanicznym. Powinna być ona sprawdzana każdorazowo przed wprowadzeniem do danego układu, jak również później, w czasie eksploatacji.

Czystość oleju hydraulicznego jest bowiem jednym z najistotniejszych czynników decydujących o niezawodności urządzenia i wpływających na trwałość poszczególnych jego elementów. Dlatego też koniecznie należy przestrzegać zaleceń producenta w kwestii nie tylko doboru oleju o odpowiednich parametrach, ale też jego wymiany i oczyszczania filtrów.

Badanie czystości

Badanie czystości oleju hydraulicznego powinno poprzedzać zastąpienie nim oleju już zużytego. Pozwala to uzyskać pewność, że spełnione zostaną wymagania określane przez konstrukcję danego układu hydraulicznego, a także przez to, jaka jest maksymalna wartość ciśnienia w tym układzie panującego.

W toku rzeczonego badania bierze się pod uwagę obecność różnych rodzajów zanieczyszczeń. Mogą być nimi chociażby cząsteczki rdzy albo farby, jak również rozmaite pyły zewnętrzne czy cząsteczki metalowe wytrącające się w wyniku procesów eksploatacyjnych. Pojawiają się one nie tylko w momencie montażu, ale też w toku pracy maszyny. Niekiedy przedostają się do układu z otoczenia. Bywają efektem starzenia się i utleniania oleju hydraulicznego.

Negatywne konsekwencje

Poziom tych zanieczyszczeń wyraża się zwykle w jednym z dwóch najpopularniejszych systemów, którymi są ISO 4406 oraz NAS 1638. Jeżeli jest on nadmiernie wysoki, elementy układu zużywają się szybciej, a on sam może ulec rozszczelnieniu. – Niezadowalający stopień czystości oleju hydraulicznego odpowiada za przeszło 80 proc. awarii i uszkodzeń występujących w systemach hydraulicznych – mówi specjalista z Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDRO-TOR.

Zarówno wymiana zużytych części na nowe, jak i wywołane usterkami przestoje w pracy maszyn potrafią słono kosztować. Znacznie bardziej opłaca się więc profilaktycznie, na bieżąco monitorować jakość wykorzystywanego oleju i dokonywać jego filtracji lub wymiany, zanim pojawi się faktyczny problem. Bezwzględnie należy zaś to zrobić w przypadku, gdy elementy robocze, takie jak choćby rozdzielacze czy pompy, ulegną już zniszczeniu mechanicznemu.