Armatura dla systemów magazynowania

Niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi instalacji służących do magazynowania i transportu cieczy – takich jak woda, oleje, paliwa i inne płynne substancje chemiczne – są zawory grzybkowe, zasuwy klinowe, kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry. Wszystkie te elementy zbiorczo nazywa się armaturą przemysłową. Oto krótkie charakterystyki najważniejszych z nich.

armatura przemyslowa

Zawory kulowe

Bardzo powszechnie spotykany rodzaj zaworu. Składa on się z korpusu (1-, 2- lub 3-częściowego) o okrągłym przekroju, w którego wnętrzu zamontowane są dwa siedziska w formie pierścieni – między nimi znajduje się element w kształcie kuli lub jej fragmentu, przez który przewiercono otwór. Do trzpienia kuli przymocowana jest dźwignia zaworu, wystająca poza korpus – w zależności od jej położenia zmienia się również ułożenie kuli wewnątrz korpusu. Jeśli jej otwór pokrywa się z otworami pierścieni, zawór jest otwarty i umożliwia przepływ cieczy.

Zasuwy klinowe

Podobnie jak wyżej opisane zawory, zasuwy klinowe to urządzenie służące do odcinania przepływu w instalacji. Różnicę stanowi tylko ich konstrukcja. Korpus elementu składa się z dwóch części – przez część dolną o okrągłym przekroju przepływa medium. Nad nią znajduje się część z mechanizmem, odpowiadającym za ruch klina – dysku, który wsuwa się w część dolną i zmniejsza lub ostatecznie zamyka przepływ płynu w instalacji. Ruch klina w jedną lub drugą stronę jest wynikiem obracania pokrętłem, znajdującym się nad mechanizmem zasuwy.

Zawory grzybkowe

Korpus tego rodzaju zaworu podzielony na dwie podłużne komory, pomiędzy którymi znajduje się tzw. gniazdo przylgowe, czyli otwór, przez który przepływa medium. Elementem regulującym przepływ płynu jest grzybek, czyli metalowy element, zamontowany na ruchomym trzpieniu. W chwili obrotu pokrętła zamontowanego na zaworze, grzybek podnosi się lub opada nad gniazdem. W momencie zetknięcia się tych dwóch elementów, zawór zostaje zamknięty.

Zawory zwrotne

Większość zaworów tego typu skonstruowanych jest tak, by umożliwiać przepływ medium w jednym kierunku, dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień element zamykający zawór (może to być kula, grzybek, dysk lub płytka) otwiera się.  Zawór nie wymaga sterowania, dlatego nazywany jest samoczynnym.

Szeroki wybór armatury nadającej się do zastosowania w systemach magazynowania znajdziemy w ofercie firmy Mowta, należącą do międzynarodowej grupy Econosto.