Automatyczne i nieautomatyczne – rodzaje wag i dokładność ich pomiarów

Waga elektroniczna to podstawowy rodzaj urządzenia mierniczego, stosowany do wyznaczania masy towarów i surowców. Z uwagi na pełnione funkcje, sposób działania i dokładność prowadzonych pomiarów, wagi elektroniczne dzielimy na dwa główne typy – automatyczne i nieautomatyczne. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

urzadzenia pomiarowe

Wagi nieautomatyczne

Wagi nieautomatyczne to rodzaj wag elektronicznych, które pełnią swoją rolę pomiarową przy pomocy operatora (np. w celu nałożenia ładunku na szalkę). Wyznaczają one masę w danej chwili, a nie ciągle. Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, określonymi przez OIML (z francuskiego: Organisation Internationale de Métrologie Légale – międzynarodową organizację metrologiczną), wyróżniamy cztery klasy wag nieautomatycznych, zależnie od ich dokładności pomiarowej. Do klasy I przynależą wagi laboratoryjne o największej dokładności, klasa II to wagi laboratoryjne o nieco niższych standardach pomiarowych. Dalej mamy do czynienia z klasą III – jest to grupa, do której przynależą m.in. powszechnie stosowane wagi sklepowe. Wreszcie, w najszerzej reprezentowanej klasie IV, zawiera się reszta wag powszechnego stosowania.

Jak widać, wagi nieautomatyczne to grupa wewnętrznie zróżnicowana. Ich dokładności pomiarowej nie da się określić jednoznacznie. Do tego typu urządzeń przynależą zarówno towarowe wagi sklepowe, wagi platformowe występujące w pojazdach diagnostycznych i magazynach, jak i wagi służące do pomiaru cieczy. Większość wag nieautomatycznych, niezależnie od klasy dokładności pomiarowej, podlega obowiązkowi legalizacji.

Wagi automatyczne

Wagi automatyczne, podobnie jak ich nieautomatyczny odpowiednik, wyznaczają masę towarów. Czynią to jednak bez pomocy operatora – są w pełni zmechanizowane i doskonale radzą sobie we wszelkich procesach przemysłowych związanych z produkcją, pakunkiem i załadunkiem. Wagi tego typu można stosować m.in. w celach kontrolnych, etykietujących, porcjujących, odważających czy też do ważenia znajdujących się w ruchu pojazdów.

Wagi automatyczne charakteryzują się bardzo wysoką precyzją pomiarową, wahającą się w granicach 0,25%-2%, w zależności od skali dokładności. Podobnie jak wagi nieautomatyczne, większość wag automatycznych podlega obowiązkowi legalizacji.

Podstawą przy zakupie wagi – niezależnie od tego, czy poszukujemy modelu automatycznego, czy nieautomatycznego – jest rozsądne rozpoznanie dostępnych ofert sprzedaży. Najlepiej zaufać sprawdzonym producentom, takim jak grupa Precia Molen, która od dziesiątek lat wypuszcza na rynek wysokiej klasy wagi i inne urządzenia miernicze.