Charakterystyka instalacji pianowych i proszkowych

Instalacje gaśnicze umożliwiają automatyczne wykrycie pożaru, przekazanie informacji o jego wystąpieniu oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej. Wśród nich wyróżniamy instalacje pianowe oraz proszkowe, które walczą z rozprzestrzeniającym się pożarem w nieszkodliwy dla środowiska sposób. Rodzaj zastosowanego systemu jest uzależniony od rodzaju chronionego obiektu. Podpowiadamy, czym różnią się instalacje pianowe od proszkowych.

Gdzie stosuje się instalacje gaśnicze?

Instalacja gaśnicza to stałe urządzenie, które jest stworzone z kompatybilnych ze sobą urządzeń pozwalających na gaszenie płomieni. Ich zadaniem jest wykrywanie pożaru i jego automatyczne ugaszanie. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych jest wymagane w specjalnie wyznaczonych archiwach państwowych, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych kraju, muzeach oraz zabytkach wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora, a także w budynkach gastronomicznych powyżej 600 miejsc, wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz wysokościowych budynkach użyteczności publicznej. W każdym z tych miejsc można spotkać instalacje proszkowe lub pianowe.

Instalacje proszkowe

Jest to urządzenie pozwalające na wyrzucenie za pomocą gazu przez dyszę proszku gaśniczego. Metoda gaszenia pożaru za pomocą instalacji proszkowej jest określana mianem gaszenia „na sucho”, ponieważ proszek gaśniczy odcina dopływ tlenu do palącego się obiektu.

Jak twierdzi ekspert reprezentujący firmę świadczącą usługi przeciwpożarowe Pirotoks:

Zastosowanie proszku gaśniczego pozwala na stworzenie warstwy izolacyjnej wokół płonącego materiału, a co za tym idzie – spenetrowanie ognia. Użycie instalacji tego typu silnie zanieczyszcza miejsce, które zostało za jej pomocą gaszone.

Instalacji proszkowej nie powinno stosować się przy gaszeniu komputerów i innego sprzętu elektronicznego oraz olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych. Z tego względu nie wolno instalować ich w lokalach gastronomicznych oraz w budynkach wyposażonych w cenny sprzęt elektroniczny.

Instalacje pianowe

Piana, podobnie jak proszek gaśniczy uwalnia się ze zbiornika pod wpływem gazu. Jest to jednak rozwiązanie bardziej ekologiczne, a także mniej brudzące. Czyszczenie pomieszczeń, w których została użyta piana jest szybsze i łatwiejsze niż ma to miejsce po użyciu środka gaśniczego w postaci proszku.

Za pomocą instalacji pianowych nie powinno gasić się pożarów materiałów, które palą się w postaci żaru w wysokich temperaturach oraz urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem. Rozwiązanie to jest także niebezpieczne w przypadku gaszenia płonących materiałów, które reagują z wodą. Wśród nich wyróżnia się sód, potas, fenol oraz wapno. Warto także wiedzieć, że nowoczesne instalacje pianowe pozwalają na bezpieczne gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 kV, jeśli odległość od gaszonego przedmiotu wynosi przynajmniej jeden metr.

śr. ocena 0 / głosów 0