Charakterystyka zawodu ślusarza

Przyjęło się powszechne przekonanie, że ślusarz jest osobą, do której zwracamy się o pomoc w momencie zgubienia lub zniszczenia klucza do domu lub samochodu. W rzeczywistości jednak zakres kompetencji i prac podejmowanych przez ślusarzy jest znacznie szerszy, niż dorabianie kluczy do zamków.

slusarz

Kim jest ślusarz?

Ślusarzem nazywamy rzemieślnika, który specjalizuje się w ręcznej lub ręczno-mechanicznej obróbce metalu na zimno, w celu uzyskania różnych przedmiotów – od skomplikowanych, takich jak narzędzia i zamki, do jednoczęściowych, niewielkich elementów, takich jak klucze. Obróbka metalu wykonywana przez ślusarzy ma również na celu poprawienie właściwości przedmiotu, np. ostrości w przypadku noży. Zawód ślusarza znany był już od czasów starożytnych i łączony z kowalstwem, w późniejszych okresach historycznych powstawały samodzielne cechy ślusarskie. Wraz z rozwojem produkcji przemysłowej znaczenie tego zawodu stopniowo ulegało osłabieniu. Obecnie ślusarze zatrudniani są przede wszystkim w zakładach przemysłu maszynowego i w warsztatach samochodowych, serwisach sprzętu domowego, w pracowniach ślusarstwa artystycznego i innych. Profesjonalne usługi ślusarskie znajdziemy w ofercie firmy Galwmet.

Specjalizacje ślusarskie

Ślusarze, podobnie jak w przypadku każdego innego zawodu rzemieślniczego, mogą specjalizować się w określonych działaniach. Wyróżnić możemy między innymi ślusarzy zajmujących się:

  • Układami samochodowymi – ich praca polega na montażu lub demontażu prostych mechanizmów nadwozia auta, takich jak zamki, zawiasy, regulacje foteli czy podnośniki szyb.
  • Konstrukcjami stalowymi – do ich zadań należy między innymi cięcie i kształtowanie elementów takich jak pręty i płaskowniki, oraz łączenie ich z pomocą nitowania lub spawania
  • Sprzętami domowymi i urządzeniami komunalnymi – zajmują się naprawą i konserwacją uszkodzonych elementów metalowych urządzeń, takich jak młynki, roboty kuchenne, wentylatory czy maszyny do szycia, a także zamkami, zasuwami, zawiasami, elementami instalacji domowych (grzewczej, gazowej i wentylacyjnej).
  • Wyrobami artystycznymi – ślusarze tej specjalizacji zajmując się wytwarzaniem, naprawą i konserwacją przedmiotów takich jak eleganckie okucia, żyrandole, kandelabry, świeczniki i innych, które możne uznać za artystyczne.