Charakterystyka znaków zakazu

Znaki zakazu informują uczestników ruchu o tych ustaleniach w jego organizacji, które ograniczają poruszanie się pojazdów lub całkowicie zakazują wjazd na dany teren. To, jak wyglądają poszczególne znaki drogowe, w tym znaki zakazu, określają odpowiednie rozporządzenia.

znaki zakazu

Wygląd znaków zakazu

Znaki zakazu są znakami pionowymi, najczęściej w kształcie białego lub niebieskiego koła z czerwoną obwódką i czarnym symbolem – opowiada nasz rozmówca z firmy VERA-VIA.

Niekiedy poniżej znaku zakazu może znajdować się dodatkowa tabliczka informująca o długości odcinka, na którym obowiązuje zakaz lub o odległości znaku od miejsca, w którym zakaz obowiązuje. Jeżeli na znaku zakazu lub umieszczonej poniżej tabliczce znajduje się napis określający jakiś przedział czasowy, oznacza to, że obowiązuje on dokładnie w tym czasie.

Funkcje znaków zakazu

Za pomocą odpowiedniego znaku zakazu możliwe jest całkowite zamknięcie lub częściowe ograniczenie wjazdu oraz zakazanie wykonywanie określonych manewrów, takich jak np. wyprzedzanie, postój i parkowanie, czy skręt w określonym kierunku. Również przy użyciu znaków zakazu wprowadzany jest ruch jednokierunkowy.

Uchylania zakazu

Kierowcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby przewożące osobę o obniżonej sprawności ruchowej mają możliwość uchylenia się od zakazów wyrażonych niektórymi znakami drogowymi. Uchylenia dotyczą znaków zakazu:

  • ruchu w obu kierunkach (B-1)
  • wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli (B-3)
  • wjazdu autobusów (B-3a)
  • wjazdu motocykli (B-4)
  • wjazdu motorowerów (B-10)
  • postoju (B-35, B-37, B-38, B-39)

Uchylając się od zakazu kierowca musi zachować szczególną ostrożność.

Zakaz wyrażony znakiem drogowym obowiązuje na drodze, przy której jest ustawiony i najczęściej obowiązuje od miejsca, w którym się znajduje – wyjaśnia specjalista z przedsiębiorstwa VERA-VIA.

Jeżeli jednak znak znajduje się poniżej znaku E-17a, zakaz obowiązuje na terenie całej miejscowości (oprócz miejsc, gdzie jest zniesiony odpowiednim innym znakiem).

Jednolity system znaków drogowych stosowany jest obecnie we wszystkich krajach europejskich.