Charakterystyka żurawi leśnych

Powszechny jest pogląd, że natura, jeśli nie jest naruszana przez człowieka, świetnie daje sobie radę i dąży do równowagi. Warto jednak wiedzieć, że nadmiar drzew jest zjawiskiem równie negatywnym, co ich brak – zbyt gęsto rosnące drzewa zubożają glebę, która nie jest w stanie wyżywić ich wszystkich. Ponadto ograniczają one dostęp do światła i ciepła roślinom znajdującym się w niższych warstwach lasu. Najważniejszym elementem zabiegów pielęgnacyjnych, mających poprawić warunki bytowe drzew, jest tak zwana trzebież, czyli planowanie usuwanie w drzewostanu egzemplarzy gospodarczo niepożądanych. Jednym z urządzeń, które odgrywają dużą rolę w realizacji tego procesu, jest żuraw leśny. 

zurawie lesne

Czym jest żuraw leśny?

Żuraw leśny tu urządzenie służące do załadunku ściętych i pofragmentowanych pni drzew. Najczęściej spotykane żurawie zintegrowane są z przyczepami leśnymi, przystosowanymi specjalnie do transportu tego rodzaju materiałów, choć spotyka się również żurawie, które nadają się do montażu w tylnej części ciągnika rolniczego.

Charakterystyka żurawi

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym żurawia leśnego jest szeroki chwytak o dwóch skrzydłach, które zakleszczają się wokół podnoszonego pnia drzewa. Chwytak zawieszony jest na czterosegmentowym ramieniu, poruszanym za pomocą siłowników hydraulicznych. Pierwszy segment, łączący żuraw z przyczepą lub ciągnikiem nazywane jest kolumną. Poszczególne modele żurawi mogą różnić się między sobą pod względem wielu parametrów, między innymi:

  • Kąta obrotu kolumny
  • Zasięgu – wyrażany jest on w metrach
  • Udźwigu – wyrażany w kilogramach
  • Momentu podnoszenia – wyrażanym w kiloniutonometrach (kNm)

Przyczepy leśne, na których montowane są żurawie, to urządzenia, które swoją konstrukcją przypominają nieco dawne wozy drabiniaste – za utrzymanie ładunku odpowiedzialne są kłonice, czyli podłużne elementy, znajdujące się po obu stronach przyczepy. W zależności od modelu przyczepy również możemy mówić o różnych parametrach. Najważniejsze z nich to ładowność wyrażana w tonach oraz długość i szerokość.

Profesjonalną naprawą i konserwacją żurawi leśnych oraz innych urządzeń dźwigowych zajmuje się firma Naprawa Dźwigów – Henryk Szokalski z Łodzi.