Co to jest spedycja?

Każda firma zajmująca się wytwarzaniem towarów chce się rozwijać, poszerzać swój zasięg o nowe rynki dla swoich produktów. W tym celu niezbędna będzie zorganizowanie skutecznego transportu towarów. Wszystkie działania, podejmowane w celu dostarczenia z towarów z jednego miejsca do drugiego, nazywane są spedycją.

spedycja

Na czym polega spedycja towarów?

Mogłoby wydawać się, że przewóz określonych towarów od producenta do odbiorcy nie jest zadaniem zbyt skomplikowanym. Jednak tak naprawdę spedycja to nie tylko transport – to cały proces, składający się z wielu czynności, wymagających bardzo dobrej organizacji oraz zdolności logistycznych. Spedycją towarów zajmują się przedsiębiorstwa transportowe, potocznie nazywane spedytorami – przykładem jest polska firma Kigar, działająca zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Oferta spedytorów skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców, które chcąc zminimalizować koszty prowadzenia działalności, w należyty sposób zabezpieczyć swoje towary oraz zaoszczędzić czas potrzebny na dopełnienie formalności związanych z transportem zagraniczny. Bardzo duże firmy o mocnej pozycji na rynku najczęściej samodzielnie zajmują się spedycją swoich towarów – mimo, że utrzymanie własnej floty nie jest bardziej opłacalne z finansowego punktu widzenia, to ma bardzo duże znaczenie wizerunkowe.

Jak wygląda spedycja?

Pierwszym etapem spedycji jest przyjęcie zlecenia na transport danego rodzaju towaru. Wiedząc, jakie produkty są przedmiotem spedycji, spedytor jest w stanie dobrać odpowiedni do wypełnienia zadania środek transportu – każdy towar może być przewożony jedynie w ściśle określonych warunkach i tylko pojazdem spełniającym pewne normy prawne. Następny etap to dopełnienie formalności związanych z przewozem, między innymi przygotowanie listów przewozowych, dokumentów do odprawy celnej (o ile towar wywożony jest za granicę), a także ubezpieczenie ładunku. Po domknięciu spraw formalnych, spedytor odbiera od zleceniodawcy towar i przygotowuje go do drogi. W skład tych przygotowań wchodzi załadunek, zabezpieczenie towaru przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie podróży, a jeśli to nie konieczne – również przeładunek oraz magazynowanie towaru. Po dostarczeniu ładunku do miejsca przeznaczenia spedytor odpowiedzialny jest również za jego wyładowanie.