Czym dokładnie zajmuje się kominiarz?

Według starego przekonania spotkanie kominiarza przynosi szczęście, wystarczy, że złapiemy się za guzik – wielu z nas kojarzy ten zawód głównie z tego faktu. Mimo to profesja kominiarza jest niezwykle ważna do zapewnienia bezpieczeństwa domów i ich mieszkańców.

kominiarz

Zadania kominiarza

Głównym obowiązkiem kominiarzy jest oczyszczanie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Dlaczego czystość i drożność tych elementów jest tak istotna? Ponieważ jeśli gazy i spaliny nie znajdują swobodnego ujścia przez komin, ulatniają się inną drogą i gromadzą w pomieszczeniach, stwarzając zagrożenie pożarowe dla mieszkańców. Mogą być ponadto przyczyną niebezpiecznych dla zdrowia i życia zatruć. Do zadań kominiarzy należy również dokonywanie corocznych przeglądów wspomnianych przewodów, tworzenie inwentaryzacji dla administracji budynków, a także przygotowywanie ekspertyz na zlecenie zakładów gazowniczych oraz wydziałów architektury.

Jak kominiarz wykonuje swoją pracę?

Istnieje kilka czynności, które kominiarz wykonuje podczas sprawdzania drożności i oczyszczania komina. Należy do nich przepalanie kominów, podczas którego sprawdzany jest przepływ dymu, wyszukiwanie przeszkód (np. ptasich gniazd) i zanieczyszczeń osadzających się na ścianach przewodów. Kolejna czynność to „linowanie” przewodu, czyli oczyszczanie go za pomocą różnego rodzaju narzędzi, np. przepychacza, zwanego inaczej sztolcówką, lub gracy. Zadania te często stają się obowiązkiem czeladnika, który uczy się po okiem mistrza. Mistrz sam wykonuje je raczej rzadko – skupia się przede wszystkim na czynnościach wymagających fachowej wiedzy i wprawnego oka, czyli dokonywana kontroli, oceniania sprawności instalacji kominowej, wydawanie opinii oraz ekspertyz. Ponadto mistrz szkoli czeladników – uprawnień kominiarskich nie można uzyskać inaczej, niż poprzez odbycie odpowiedniej praktyki. Każdy kominiarz, który chce wykonywać swój zawód musi należeć do Korporacji Kominiarzy Polskich – sprawdzenie legitymacji członkowskiej zatrudnionego przez nas fachowca będzie dla nas dowodem, że posiada on odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia prac kominiarskich.

Należy pamiętać, że drożność przewodów kominowych ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia i życia, a także bezpieczeństwa naszego mienia. Dlatego warto korzystać z usług tylko doświadczonych mistrzów kominiarskich takich jak Konrad Małmyga.