Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Według definicji encyklopedii utylizacja to wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacją nazywamy także po prostu zniszczenie odpadów, na przykład w spalarni. Odpady przemysłowe, jak sama nazwa wskazuje, powstają w toku działalności gospodarczej, nie tylko przez fabryki, ale także przez warsztaty samochodowe, czy zakłady budowlane. Generowanie odpadów przemysłowych w zakładach pracy jest nieuniknione. W jaki sposób je utylizujemy?

Odpady przemysłowe i komunalne

Produkcja odpadów zwiększa się z roku na rok, stwarzając ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jeden z priorytetów ekologów na całym świecie to racjonalna gospodarka odpadami, nie tylko przemysłowymi, ale także komunalnymi. Statystyki stają się coraz korzystniejsze, jednak wciąż są niezadowalające. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce mówią o tym, że do końca roku 2014 powinniśmy odzyskiwać minimum 60% odpadów komunalnych i poddawać recyklingowi około 55%. Do końca roku 2020 ilość odpadów nie może przekroczyć 35% całkowitej masy odpadów, które ulegają degradacji, w stosunku do odpadów, które wytwarzaliśmy w roku 1995. Z odpadami przemysłowymi sprawa jest znacznie trudniejsza.

Duża ilość odpadów przemysłowych nie może zostać poddana termicznemu przekształcaniu odpadów, tym bardziej nie możemy liczyć na ich biodegradację – mówi nam przedstawicielka Polskiej Grupy Recyklingu Proeko z Legionowa. Należą do nich na przykład zużyte źródła światła, które zawierają rtęć, zużyte akumulatory, odpady z warsztatów, oleje i odpady ropopochodne, urządzenia chłodnicze i sprzęt AGD. Część odpadów przemysłowych to odpady niebezpieczne, które możemy jedynie unieszkodliwić termicznie lub poddać mechanicznej obróbce.

Utylizacja odpadów

Metoda utylizacji odpadów przemysłowych zależna jest od rodzaju materiałów, z których odpady powstały. Utylizacji odpadów przemysłowych dokonuje się za pomocą zaawansowanych technologicznie urządzeń. Odpady chemiczne na przykład poddawane są reakcjom fizykochemicznym, dzięki którym powstają produkty niestanowiące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odbiór, transport i utylizacja lub odzysk odpadów powinny być koncesjonowane, a więc nie może ich dokonywać przypadkowa firma. Wiele przedsiębiorstw generuje spore ilości odpadów produkcyjnych, które dzięki odpowiednim procesom mogą stanowić źródło nowych zasobów dla społeczeństwa. Są to przede wszystkim odpady palne, które nie mogą zostać poddane recyklingowi z różnych powodów. Należą do nich np. tworzywa sztuczne, drewno, papier i guma. Z odzyskanego drewna mogą powstawać opakowania, palety, czy tarcica. Z odzyskanej makulatury również wykonuje się opakowania, na przykład kartony do transportu produktów. Inne materiały palne dostarczane są do elektrowni kogeneracyjnej, która produkuje dla nas ciepło i prąd. Odpowiednia segregacja i utylizacja odpadów naprawdę się opłaca!