Dlaczego dobranie odpowiednich parametrów w klimatyzacji przemysłowej jest tak ważne

Podobnie jak w biurze czy mieszkaniu prywatnym, tak i w zakładach przemysłowych jednym z naczelnych zadań klimatyzacji jest umożliwienie przebywającym tam osobom oddychania powietrzem o odpowiedniej jakości. W przemyśle jednak co najmniej równie istotne jest także zapewnienie optymalnych warunków, w których procesy produkcyjne zachodzić mogą w możliwie efektywny sposób. Kluczowe jest tu dobranie odpowiednich parametrów.

Konieczność zainstalowania systemu klimatyzacyjnego wysokiej jakości dodatkowo zwiększa fakt, że we wspomnianych procesach ważną rolę odgrywają rozmaite maszyny, często generujące spore ilości ciepła. – Zbyt wysoka temperatura panująca w danym pomieszczeniu może ujemnie wpływać na koncentrację pracujących w nim osób, co zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków w zakładzie produkcyjnym – mówi ekspert z instalującej systemy klimatyzacyjne firmy Klima-Venta. – Samo w sobie zjawisko to też niekorzystnie oddziałuje w dłuższej perspektywie na zdrowie pracowników – dodaje.

Wyśrubowane wymagania

Właściwa temperatura i wilgotność powietrza muszą też sprostać precyzyjnie określonym wymogom technologicznym. W niektórych branżach (np. papierniczej czy elektronicznej) jest to wręcz niezbywalny warunek tworzenia konkretnych wyrobów. Jeszcze bardziej wyśrubowanym normom potrafią podlegać – podobnie jak szpitalne sale operacyjne – laboratoria przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego. Tutaj oprócz odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury konieczne jest także efektywne filtrowanie zanieczyszczeń w celu utrzymania całkowitej sterylności.

Istotne czynniki

Czystość powietrza to zresztą niejedyny czynnik, jaki należy wziąć pod uwagę, instalując system urządzeń klimatyzacyjnych w zakładzie przemysłowym. Ważne jest również bezpieczeństwo przeciwpożarowe, istotna z punktu widzenia komfortu pracy ochrona przed hałasem czy odpowiednia lokalizacja centrali klimatyzacyjnej, ale też właściwa wentylacja. Jej znaczenie jest szczególnie duże wszędzie tam, gdzie pracuje się w warunkach zwiększonego zapylenia albo w kontakcie z oparami substancji niebezpiecznych (np. w zakładach przemysłu chemicznego). W przypadku nienależycie działającej klimatyzacji mogą one nie tylko skutkować natychmiastowymi zatruciami, ale też wpływać na rozwój chorób ujawniających się dopiero po wielu latach.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym w przemyśle są tzw. systemy HVAC. Ich nazwa to skrót od angielskich słów „Heating”, „Ventilation” i „Air Conditioning”, oznaczających kolejno ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. Zastosowanie takiego systemu eliminuje nie tylko wyżej opisane problemy. W wyniku nieprzemyślanego montażu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej zdarza się bowiem, że ta pierwsza obniża temperaturę, podczas gdy druga wprowadza do danego pomieszczenia ogrzane powietrze, co jest nieefektywne, nieekonomiczne i negatywnie wpływa na jakość procesów produkcyjnych.

Inteligentne systemy

Nowoczesne systemy klimatyzacji przemysłowej umożliwiają ich kontynuację nawet w przypadku ewentualnej awarii któregoś z podzespołów. Inteligentne moduły zastępcze pozwalają utrzymać odpowiednie parametry środowiskowe (podlegające też stałej, automatycznej kontroli) do czasu interwencji serwisu i naprawy usterki. System również sam poinformuje o konieczności przeprowadzenia takiej interwencji w przypadku innych możliwych nieprawidłowości albo np. gdy zachodzi potrzeba czyszczenia lub wymiany zużytych filtrów na nowe.