Dlaczego warto inwestować w maszyny zadaniowe?

Maszyny zadaniowe, przez niektórych nazywane też maszynami specjalnymi stanowią istotny element wyposażenia parku maszynowego i od początku rozwoju tej branży są istotnym przedmiotem procesu inwestycyjnego. Zgodnie z nazwą, maszyna zadaniowa jest urządzeniem ściśle wyspecjalizowanym konstrukcyjnie, tak by maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości przy pracy z konkretnymi detalami. Co wyróżnia te maszyny oraz czy warto w nie inwestować?

maszyny zadaniowe

Maszyny zadaniowe a koszty inwestycyjne

Maszyny zadaniowe buduje się wg ściśle określonych założeń dotyczących rodzaju wykonywanego detalu, systemu sterowania (niekoniecznie CNC), miejsca na hali produkcyjnej oraz sposobu komunikacji z innymi urządzeniami, jeśli ma pracować w określonym ciągu technologicznym.

Podstawową cechą maszyn zadaniowych jest ich określona, z reguły głęboka specjalizacja. Głównym celem jest realizacja kilku zadań, najlepiej z jednego mocowania detalu bazowego możliwie prosto, szybko i dokładnie.

Można oczywiście postawić tu konkretny wniosek, z którego wynika, że zamiast budowy maszyny zadaniowej można kupić dobrze wyposażoną maszynę klasy CNC, która będzie zdecydowanie bardziej uniwersalna od urządzenia specjalnego. Jednak w praktyce wiąże się to ze zdecydowanie większym kosztem oraz czasem obróbki.

Z doświadczenia zespołu projektowego firm Domena-CNC oraz KF-Domena wynika, że dobrze zaprojektowana maszyna zadaniowa znacznie obniża koszt inwestycyjny dla długich serii nietypowych detali.

Czym charakteryzują się maszyny zadaniowe?

Unikalną cechą maszyn zadaniowych jest możliwość swobodnego łączenia różnych procesów obróbczych w ramach jednego korpusu lub odwrotnie, określony proces obróbki jest realizowany za pomocą podobnych narzędzi ze zmienną skalą dokładności.

Najbardziej zaawansowane konstrukcje obrabiarek zadaniowych łączą cechy obróbki konwencjonalnej i CNC, przy czym określone zadania mogą być realizowane jednocześnie.

W konfiguracji z robotem przemysłowym i automatycznym podawanie półfabrykatów do gniazda obróbczego takie rozwiązanie jest praktycznie bezobsługowe.

Maszyny zadaniowe to zagadnienie specyficzne i odbiegające od typowych standardów. Jednak w określonych sytuacjach produkcyjnych warto rozważyć inwestycję w pojedyncze stanowisko, które w pełni obsłuży obróbkę konkretnych detali, pozwalając na lepsze wykorzystanie wiedzy operatorów. Dotyczy to procesów, które wymagają znajomości wielu zagadnień i muszą być realizowane w sposób uniemożliwiający zastosowanie jednej maszyny zadaniowej.

śr. ocena 0 / głosów 0