Do czego służy reduktor tlenowy?

Gazy medyczne – taki jak dwutlenek węgla, tlenek azotu czy tlen w różnych stanach skupienia znajdują bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Znajdziemy je na wyposażeniu sal operacyjnych, sal reanimacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej – wykorzystywane są również przez ratowników medycznych. Przechowywane są one często w butlach ciśnieniowych lub dostarczane z pomocą specjalnych instalacji rurociągowych do gazów medycznych. Zanim jednak będą mogły być wykorzystane i podane potrzebującemu pacjentowi, muszą przejść przez urządzenie zwane reduktorem.

reduktor-tlenowy

Czym jest reduktor tlenowy?

Reduktory tlenowe o zastosowaniu medycznym to nic innego jak zawory, sterujące ciśnieniem gazu. Wartość ciśnienia gazu zebranego w butli jest znacznie wyższa, niż ciśnienie robocze, czyli umożliwiające wykorzystanie gazu (np. podanie go pacjentowi za pomocą maski tlenowej). Zadaniem reduktora jest – jak wskazuje jego nazwa – zredukowanie ciśnienia gazu do odpowiedniego poziomu.  Ponadto reduktor utrzymuje stałą wartość ciśnienie przez cały czas otwarcia zaworu, niezależnie od czynników zewnętrznych i szybkości przepływu gazu.

Rodzaje reduktorów

Istnieje kilka czynników, które możemy brać pod uwagę w celu przeprowadzenia klasyfikacji reduktorów. Pierwszą z nich jest konstrukcja urządzenia – pod tym względem wyróżniamy reduktory dźwigowe i bezdźwigowe. Najczęściej stosowane są reduktory drugiego rodzaju, wartość ciśnienia roboczego regulowana jest za pomocą śruby stawidłowej, znajdującej się w dolnej części mechanizmu. Reduktory bezdźwigowe mogę posiadać jedną lub dwie komory rozprężania gazu i z tego powodu możemy podzielić ja dalej na reduktory jedno- i dwustopniowe. Kolejna kwestia to rodzaj urządzenia podającego gaz, do którego reduktor jest podłączony. Pod tym względem reduktory dzielimy na butlowe (montowane do pojedynczych butli z gazem), centralne (podłączone do baterii połączonych butli) oraz sieciowe (regulują one ciśnienie gazu podawanego z instalacji gazowej). Uznanym producentem reduktorów tlenowych i innych elementów wyposażenia szpitali, jest firma INMED-Karczewscy.