Ekologiczna wieś. Farma fotowoltaiczna

Troska o środowisko jest jednym z tematów, które w ciągu ostatnich lat zdominowały dyskurs społeczny. Zanieczyszczenie wód i powietrza, wyczerpywanie naturalnych surowców i złóż paliw – to najważniejsze kwestie, które skłaniają ludzi do poszukiwania alternatywnych sposobów radzenia sobie z codziennością. W przypadku energetyki powszechne jest stosowanie urządzeń, pozyskujących energię z otoczenia – wody, powietrza oraz promieniowania słonecznego. Technologie umożliwiające pozyskiwanie energii solarnej cieszą się dużą popularnością w krajach zachodniej i południowej Europy – bardzo często można tam spotkać elektrownie słoneczne, zwane potocznie farmami fotowoltaicznymi.

farma fotowoltaiczna

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to nic innego jak zespół paneli słonecznych, czyli urządzeń złożonych z ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą z pomocą odpowiednią infrastrukturą – ich zadaniem jest „zbieranie” promieniowania słonecznego i przetwarzanie go na energię elektryczną. Farmy fotowoltaiczne powszechnie spotyka się w krajach rozwiniętych, takich jak USA, Niemcy, Chiny czy Australia, lokalizowane są one na dużych, płaskich i odkrytych przestrzeniach. Pierwsza naziemna farma fotowoltaiczna w Polsce powstała w Wierzchosławicach pod Tarnowem – jej budowa trwała od lipca do września 2011.

Dlaczego farmy fotowoltaiczne są opłacalne?

Do powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie kilku minut dociera tyle promieniowania, że cała ludzkość potrzebowałaby blisko roku, by zużyć całą jego energię. Obecnie nie dysponujemy technologią, która pozwoliłaby na wykorzystanie promieniowania słonecznego w 100%, mimo to szacuje się, że do roku 2025 energie pozyskiwana tą drogą będzie najtańszą formą energii, zarówno jeśli chodzi o źródła odnawialne, jak i konwencjonalne. Wbrew powszechnemu przekonaniu, ogniwa fotowoltaiczne, wchodzące w skład paneli słonecznych pracują przez cały czas, gdy słońce jest na niebie – promieniowanie dociera do nich nawet mimo zachmurzenia, choć oczywiście jest go wtedy mniej, a więc i efektywność przetwarzania ich na energię jest niższa. Fakt ten stanowi przewagę nad technologiami wykorzystującymi ruch powietrza lub wody, gdyż do ich efektywnego działania konieczne jest zaistnienie odpowiednich warunków pogodowych. To wszystko sprawia, że współczesnej farmy fotowoltaiczne w przeciągu najbliższych lat mogą stać się inwestycją, która bardzo szybko zwróci koszty budowy i utrzymania.

Firma Remor to obecnie największy na polskim rynku producent systemów montażowych dla paneli słonecznych oraz jeden z liderów w tej branży na rynku europejskim.