Elementy sterujące układów pneumatycznych

Zawory, czyli elementy związane ze sterowaniem w układach pneumatycznych, stanowią niezwykle rozbudowaną grupę części. W zależności od rodzaju zawodu, mogą odpowiadać za kierunek, natężenie lub wartość ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym.

uklady pneumatyczne

Nadzwyczaj rozbudowana grupa zaworów podlega podstawowej klasyfikacji ze względu na pełnione funkcje – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa API.

Podstawowa klasyfikacja zaworów sterujących

Jak wspomniano powyżej, do zadań zaworów zaliczanych do poszczególnych grup należy sterowanie kierunkiem przepływu (np. zawory zwrotne, odcinające), sterowanie ciśnieniem (np. zawory proporcjonalne, kolejności działania) i sterowanie natężeniem przepływu (dławiące i dławiące proporcjonalne). Przyjrzyjmy się kilku najczęściej stosowanym z nich.

Zawory rozdzielające

Zawory rozdzielające należą do grupy sterujących kierunkiem przepływu powietrza, czyli czynnika roboczego w układzie pneumatycznym. W zależności od budowy danego zaworu rozdzielającego, zmiana kierunku dokonywana jest za pomocą płytki, suwaka lub grzybka. Zadaniem rozdzielacza w układzie sterowania pneumatycznego może być np. przemieszczenie siłownika lub zatrzymanie go w określonym położeniu.

Zawory zwrotne

Tego rodzaju zawory pozwalają na przepływ czynnika roboczego tylko w jednym kierunku. Aby chronić odbiornik przed zbyt gwałtownym spadkiem ciśnienia, należy montować zawór jak najbliżej niego. Zawory zwrotne dzielimy na nieobciążone (dostarczane ciśnienie musi być wyższe niż ciśnienie po stronie odbiornika) i obciążone (z wbudowaną sprężyną).

Zawory odcinające

Zawory odcinające pozwalają na dwukierunkowy przepływ czynnika roboczego i służą do okresowego otwierania/zamykania przepływu na konkretnym odcinku układu pneumatycznego. Stosowane są np. przed rzadko stosowanymi odcinkami, aby odciążyć sprężarki oraz w tych miejscach, w których może wystąpić konieczność odcięcia odcinka dla wykonania przeglądu lub naprawy.

W powyższym tekście opisaliśmy zaledwie kilka z wielu rodzajów elementów sterujących układów pneumatycznych, ograniczając się wyłącznie do grupy zaworów sterowania kierunkiem przepływu. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz rad odnośnie wyboru odpowiednich zaworów i innych elementów pneumatyki zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.