Etapy procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością

Kiedy chcemy skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji, bierzemy pod uwagę wiele wytycznych. Zastanawiamy się, czy usługi proponowane przez firmę są na dobrym poziomie. Wskazówką mówiącą o tym, czy warto wziąć pod uwagę ofertę takiego przedsiębiorstwa jest przyznany certyfikat – gwarancja zaufania klientów. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda proces certyfikacji i kto o nim orzeka?

Czym jest certyfikacja?

Jest to procedura dobrowolna, polegająca na przyznaniu pisemnego zapewnienia – przez instytucję niezależną – o tym, że dany produkt lub usługa są zgodne z właściwymi normami i przepisami prawnymi. Specjalista z Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu dodaje, że: Instytut przeprowadza procesy certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w obszarze dobrowolnym i regulowanym. Uzyskanie certyfikatu przez producenta potwierdza, że wszystkie wymagania dokumentu odniesienia związane z prawidłowym postępowaniem w zakresie produkcji jego wyrobu zostały spełnione i pozytywnie ocenione przez jednostkę certyfikującą IMBiTB. Ponadto Instytut prowadzi certyfikację systemu zarządzania według wymagań normy EN ISO 9001 w zakresie dobrowolnym. Norma ta zdobyła największe uznanie na świecie jako norma jakościowa, której założenia odnoszą się zarówno do systemów zarządzania jakością, jak i do ogólnych kwestii związanych z systemami zarządzania.

Jakie są etapy?

Proces certyfikacji systemu zarządzania obejmuje następujące etapy:

  • zgłoszenie się wnioskodawcy do instytucji zajmującej się systemem certyfikacji – złożenie wniosku z odpowiednią dokumentacją;
  • rozpatrzenie wniosku przez pracownika instytucji;
  • podpisanie z klientem umowy, zawierającej postanowienia istotne w procesie certyfikacji;
  • ocenę systemu zarządzania – może być przeprowadzona w formie dwuetapowego audytu przez firmę konsultingową lub kierownictwo;
  • przyznanie decyzji – wydanie certyfikatu określającego regulację kwestii dot. poprawnego stosowania certyfikacji, a także określenia warunków nadzoru;
  • nadzór nad wydanym certyfikatem.

Jeśli firma przejdzie taką procedurę pozytywnie, uzyska certyfikat zgodności z normą ISO (tj. Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Dokument jest przyznawany najczęściej na czas określony, przez co firma, które chce go utrzymać – powinna przeprowadzać kontrolne audyty wewnętrzne. Przyznanie takiego certyfikatu decyduje o nadaniu prestiżu firmie oraz zwiększeniu zaufania klientów, co ma wpływ także na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności.