Iniekcyjna stabilizacja skarp

Wiatr, woda, działalność człowieka i inne, bardziej subtelne czynniki mają wpływ na ziemię pod naszymi stopami. Mamy jednak możliwość odwrócenia lub opóźnienia niektórych z tych procesów. Gdy grunt usuwa się spod nóg, z pomocą przychodzi geoinżynieria – zupełnie dosłownie. Jedną z rzeczy, którą nam umożliwiła, jest bowiem stabilizacja skarp.

stabilizacja skarp

Stabilizacja gruntu – dlaczego i po co?

Po co właściwie stabilizujemy grunty? Jest wiele powodów. Czasem musimy powstrzymać naturalne formacje przed dalszą degradacją na skutek oddziaływania czynników takich jak np. woda i wiatr. Często podjęcie takiej próby jest koniecznością z uwagi na usytuowane tam siedziby ludzkie, infrastrukturę drogową, energetyczną itd. Pozostaje też faktem, że im wcześniej zapobiegniemy erozji gruntu, tym więcej go zachowamy, ponieważ proces tak czy inaczej będzie postępował i stabilizacja będzie konieczna prędzej czy później. Racjonalne jest zatem wzmocnienie gruntu jak najwcześniej. Niekiedy my sami jesteśmy przyczyną naruszenia gleby – pustki i wyrwy, które powstają wskutek działań np. kopalni, poważnie naruszają strukturę ziemi, po której stąpamy.

Stabilizacja skarp – metoda iniekcyjna

Skarpy są szczególnym przypadkiem, który wymaga interwencji. W ich przypadku dalsze naruszenie stabilności gruntu jest więcej niż pewne. Skarpy, jako elementy wyeksponowane na działanie wiatru i wody, codziennie nieubłaganie cofają się, a gdy się zapadają, to, co kiedyś na nich było, traci oparcie i spada w przepaść. W ten sposób zniknęło już wiele gospodarstw, które kiedyś oddalone od brzegu, z biegiem lat stanęły nad krawędzią, aby w końcu runąć wraz z osuwającą się ziemią.

Iniekcyjna stabilizacja skarp polega na wtłoczeniu wgłąb gruntu mieszaniny wiążącej, która przenika do szczelin w gruncie, zagęszcza go, wzmacnia i spaja. W ten sposób staje się on mniej podatny na wietrzenie i osuwanie. Zyskuje stabilność i opiera się czynnikom zarówno przyrodniczym, jak i ludzkim. Dzięki temu zyskujemy dodatkową powierzchnię do wykorzystania np. pod budownictwo. Mieszankę iniekcyjną wprowadza się do gruntu przez głęboki i wąski nawiert. Substancja wzmacniająca podłoże wykonywana jest najczęściej na bazie popiołu, czasem z domieszką cementu lub naturalnych kruszyw. To, jaka dokładnie mieszanka znajdzie się w skale, zależy od tego, jakie są potrzeby w danym miejscu i jaki ma być efekt podejmowanych działań.

Przeprowadzanie iniekcji skarp jest bardzo trudne z uwagi na niebezpieczne warunki pracy, konieczność użycia ciężkiego sprzętu oraz niezbędną dużą wiedzę z zakresu geoinżynierii. Fachowe usługi w tym zakresie świadczy Geotest.