Instalacje chłodnicze – zasady bezpiecznej pracy

Praca z instalacjami chłodniczymi może być niebezpieczna, jeżeli nie znamy zasad postępowania z nimi i nie stosujemy się do reguł BHP. W przypadku chłodnictwa szczególnie ryzykowne jest nieumiejętne obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym. Często jest to amoniak. Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie pracować z instalacjami chłodniczymi?

Najważniejszy obecnie czynnik chłodniczy – amoniak

Amoniak to substancja podrażniająca skórę i błony śluzowe, a wdychana poraża ośrodkowy układ nerwowy. Może wywołać duże spustoszenie w ludzkim ciele, szczególnie w dużych stężeniach. Na szczęście mamy mechanizm obronny w postaci powonienia – zapach amoniaku jest odbierany jako wyjątkowo nieprzyjemny, alarmujący.

Mimo wysokiej szkodliwości amoniaku to właśnie ta substancja jest chętnie wykorzystywana jako czynnik chłodniczy, a to za sprawą walorów termodynamicznych. Choć dla ludzi w bezpośrednim kontakcie amoniak może być szkodliwy, jest wyjątkowo łagodny dla środowiska, a jednocześnie tani.  Z tego względu chłodnicze zastosowania amoniaku są cały czas rozwijane, trwają też prace nad podniesieniem bezpieczeństwa użytkowania amoniaku.

Jak obchodzić się z instalacjami chłodniczymi?

Aby instalacje chłodnicze – nie tylko te oparte na amoniaku – nie stanowiły dla nas zagrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim nie można zapominać o stroju ochronnym. Szczególnie narażone są oczy – ich kontakt z czynnikiem chłodniczym może skończyć się trwałą ślepotą! Okulary są absolutną koniecznością. Podobnie jest ze skórą. W razie kontaktu z czynnikiem chłodniczym może dojść do poważnych odmrożeń, a w ich następstwie do kalectwa.

Aby nasze płuca były bezpieczne w kontakcie z instalacjami chłodniczymi, powinny być one używane w pomieszczeniach mocno wentylowanych, tak aby nie trzeba było wdychać oparów.

Trzeba też obchodzić się ostrożnie z pojemnikami oraz orurowaniem zawierającym substancję chłodniczą. Nie należy jej przelewać do pojemników niespełniających norm bezpieczeństwa. Nie wolno w żadnym razie zmieniać ustawień zaworów.

Instalacje chłodnicze są bezpieczne, o ile wiemy, jak się z nimi obchodzić. Dla bezpieczeństwa użytkowników ważna jest też jakość wykonania – najwyższą zapewnia www.probon.pl.