Jak powstaje mapa? Proces tworzenia

Geodezja jest nauką, która zajmuje się zdobywaniem informacji na temat elementów środowiska geograficznego, a także projektowaniem oraz budową miast, budynków przemysłowych, dróg czy mostów. W trakcie swoich prac sporządza różnego rodzaju opracowania graficzne, przede wszystkim mapy, jak również dokumenty tekstowe mające charakter prawny. Jej działania umożliwiają tworzyć niejednokrotnie bardzo skomplikowane konstrukcje, a także po prostu bezpiecznie eksploatować budowle. Rola geodezji jest nieoceniona.

mapa

Rodzaje map w geodezji

Geodeci podczas swoich prac tworzą różne rodzaje map – mówi nasz specjalista z firmy geodezyjnej Geoplan. Dlatego kiedy zgłaszamy się do takiego specjalisty, musimy dokładnie wyjaśnić, do czego będzie nam potrzebna. Jakie wobec tego wyróżnia się rodzaje map? To:

  • Kopia mapy zasadniczej – wykorzystywana jedynie do celów informacyjnych. Można ją otrzymać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Jest mapą archiwalną, dlatego mogą nie być umieszczone na niej wszystkie obiekty, które aktualnie znajdują się na danym obszarze,
  • Mapa podziałowa – wykonywana, kiedy z nieruchomości wydziela się mniejsze działki,
  • Mapa do celów prawnych – wykorzystywana przy czynnościach prawnych,
  • Mapa do celów projektowych – geodeci tworzą jej przez zaktualizowanie mapy zasadniczej. Jeśli taka nie istnieje, trzeba od początku wymierzyć cały teren,
  • Mapy inwentaryzacyjne – potrzebne, kiedy klient zgłasza dom do użytkowania. Tworzy się kilka map inwentaryzacyjnych, osobną dla domu, ogrodzenia czy przyłączy.

W jaki sposób tworzy się mapę?

Mapy są pomniejszonym obrazem powierzchni Ziemi, wykonana przy użyciu umownych znaków, przedstawiających obiekty kartograficzne. Trzy główne etapy powstawania mapy to:

  • Koncepcja mapy – określenie, jakiego rodzaju mapa jest nam niezbędna oraz jaki zakres danych będzie w związku z tym potrzebny,
  • Zebranie oraz przetworzenie danych – w geodezji wykorzystuje się głównie pomiary w terenie, jednak mogą to być również zdjęcia lotnicze, satelitarne czy opracowania tematyczne,
  • Wykonanie oraz publikacja mapy – opracowanie mapy przy wykorzystaniu zebranych danych.