Jak przygotować zakład do relokacji maszyn?

Przenoszenie maszyn z zakładu przemysłowego lub relokacja wszystkich jest bardzo wymagającym i czasochłonnym procesem. Trzeba się zatem do niego gruntownie przygotować, ponieważ chaos i nieuporządkowane działanie mogą skutkować nawet zniszczeniem linii produkcyjnej, a co za tym idzie – prowadzić do znacznych strat finansowych. Relokacja maszyn musi być jednocześnie bezpieczna oraz szybka, aby produkcja mogła toczyć się dalej bez opóźnień.

Jakie są etapy procesu relokacji maszyn?

Przenoszenie wszystkich elementów z zakładu produkcyjnego odbywa się stopniowo i musi być przemyślane.

Pierwszym etapem prac jest opracowanie projektu relokacji. Musi zostać przygotowany sprzęt służący do przewozu maszyn i linii produkcyjnych. Powinny zostać również wdrożone środki bezpieczeństwa, aby cały proces relokacji odbywał się bez żadnego zagrożenia dla pracowników. Produkcja powinna cały czas funkcjonować i nie powinno przeszkadzać przenoszenie innych maszyn, które akurat nie są potrzebne.

Następny krok to demontaż maszyn, który musi być przeprowadzony z bardzo dużą ostrożnością. Mechanizmy składają się bowiem z wielu niezwykle wrażliwych elementów i mogą zostać łatwo uszkodzone. Na czas przewozu niektóre ich części powinny zostać odłączone. Muszą być także zamknięte w odpowiednich opakowaniach, aby były bezpieczne i nic się nie popsuło.

Transport maszyn z zakładu powinien być jak najszybszy, niezależnie od tego, czy przewóz odbywa się na niewielkim dystansie, czy też trzeba pokonać sporą odległość. Proces produkcji nie może ustawać, ponieważ opóźnienia i opieszałość w transporcie przekładają się na wymierne straty finansowe.

Jesteśmy na miejscu. I co dalej?

Jak mówi ekspert z firmy INTER-TECH, po przewiezieniu maszyn na miejsce docelowe należy zachować ostrożność, a nawet ją wzmóc. Przy rozładunku nietrudno o chwilę nieuwagi i uszkodzenie mechanizmu, dlatego nadal trzeba bardzo uważać.

Kiedy maszyny zostaną już bezpiecznie wypakowane, należy je ponownie przygotować do pracy. Relokacja maszyn może zostać ostatecznie uznana za pomyślną, gdy zostaną dokonane pomiary w nowym pomieszczeniu, a specjaliści podłączą urządzenia, by sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo.

Przy przenoszeniu linii produkcyjnych i różnych ciężkich sprzętów najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców dysponujących odpowiednim zapleczem technicznym. Takie działanie sprawia, że cały proces relokacji maszyn może przebiegać sprawnie i nie ma się co obawiać o uszkodzenia czy opóźnienia w produkcji.

śr. ocena 0 / głosów 0