Jak się uchronić przed długami spadkowymi?

Jeszcze do niedawno długi spadkowe były prawdziwym przekleństwem wielu spadkobierców, którzy nieświadomie dziedziczyli często olbrzymie zadłużenie. Na szczęście zmiana przepisów, która weszła w życie 18 października 2015 roku, ukróciła ten proceder i wprowadziła zabezpieczenie przez nieoczekiwanym zadłużeniem.

dlugi spadkowe

Jak było przed zmianą prawa?

Zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem spadkobiercy odpowiadali za długi zmarłej osoby, nawet jeśli o ich istnieniu nie wiedzieli. Spadkobierca miał 6 miesięcy na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeśli tego nie uczynił – dziedziczył wszystko, łącznie z długami. W prawie nazywało się to prostym przyjęciem spadku. Najczęściej problem ten dotykał najbliższych osoby zadłużonej – a więc zwykle małżonka lub dzieci. Co najgorsze, odpowiedzialność za długi była nieograniczona – czyli spadkobierca mógł stracić cały swój majątek, by spłacić zaległe długi.

Jak jest teraz?

Od 18 października 2015 obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące dziedziczenia długów. Teraz spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości aktywów spadku. Wierzyciel nie może domagać się spłaty większej kwoty niż wysokość odziedziczonego spadku. Spadkobierca również ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenie o zrzeczeniu się spadku. Jeśli tego nie zrobi – dziedziczy go wraz z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ewentualnymi długami. Jak zauważa nas rozmówca z Kancelarii Prawniczej „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.” specjalizującej się m.in. w prawie spadkowym, kolejna zmiana w prawie dotyczy zasad ustalania stanu odziedziczonego  majątku. Przed wejściem w życie nowej ustawy spis inwentarza dokonywany był przez komornika sądowego. Z racji tego, że korzystał on z usług rzeczoznawców, wiązało się to z dodatkowymi kosztami dla spadkobierców. Dziś spadkobiercy mogą sami dokonywać takiego spisu w sądzie lub u notariusza, korzystając ze wzoru ustalonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszt takiej usługi u notariusza wynosi 200 zł plus VAT.