Jakie są główne zalety recyklingu?

Względy zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne decydują, że w całej Europie wzrasta świadomość oraz znaczenie recyklingu odpadów, złomu i metali kolorowych. Jakie są zalety tej metody ochrony środowiska naturalnego?

recykling

Czym jest recykling?

Recykling to system wielokrotnego wykorzystania surowców w celu wytworzenia nowych produktów. Ideą tego procesu jest odzyskanie z posegregowanych odpadów jak największej ilości materiałów oraz surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na ich powtórne przetworzenie. Uregulowane przepisy prawne i coraz więcej akcji społecznych promujących recykling przyczyniają się do mobilizacji producentów oraz handlowców do przyjaznej środowisku gospodarki odpadami, a konsumentów do zmiany swoich nawyków na bardziej świadome względem ekologii.

Zalety recyklingu

Recykling przynosi wiele korzyści, wśród których znajdują się:

  • Zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie – redukcja wydatków.
  • Bezpłatne pozbycie się niepotrzebnych odpadów z gospodarstw domowych.
  • Obniżenie zużycia surowców naturalnych.
  • Redukcja ilości odpadów na wysypiskach.
  • Przetworzenie surowców i materiałów na nowe lub ponowne ich wykorzystanie.
  • Mniejsze obciążenie dla środowiska.

Jedną z firm, która zajmuje się recyklingiem jest Ma-Met z Warszawy – profesjonalny skup złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych. Oferta kierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i do przedsiębiorców. W przypadku większych zleceń pracownicy firmy są gotowi na odbiór złomu własnym transportem lub podstawienie specjalistycznych kontenerów. Każdy towar, który trafia do skupu, zostaje dokładnie oczyszczony, pocięty oraz złożony w odpowiednie miejsce lub do specjalnego kontenera.