Jakie właściwości mają stalowe rury?

Rury stalowe znajdują powszechne zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Wykorzystuje się je między innymi do budowy maszyn i urządzeń przemysłowych oraz konstrukcji stalowych, w przemyśle energetycznym, chemicznym czy petrochemicznym, a także do przesyłu mediów. Dzieje się tak nie bez powodu. Jakie właściwości rur stalowych decydują o ich popularności?

rury stalowe

Zalety rur stalowych 

Rury stalowe występują w różnych rodzajach, jednak pewne właściwości są wspólne dla większości z nich. Rury ze stali charakteryzuje przede wszystkim wysoka odporność i wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie. Dzięki temu przy ich użyciu można układać bardzo długie odcinki przewodów bez konieczności stosowania wielu podpór, czyli punktów mocowania rur. Rury stalowe cechują się również odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz promieniowania UV. Nie istnieje niebezpieczeństwo odkształcenia lub rozszerzenia się rury pod wpływem działającego ciepła. Rury ze stali można więc z powodzeniem stosować nawet w instalacjach wysokotemperaturowych.

Kolejną mocną stroną rur stalowych jest wysoka szczelność. Dzięki temu do ich wnętrza nie są w stanie przedostać się niepożądane substancje z zewnątrz, na przykład tlen. Do wykonywania instalacji gazowych i rurociągów wykorzystywane są najczęściej rury bez szwu, dostępne na przykład w ofercie hurtowni rur i profili stalowych Unitube. Mimo że są one znacznie droższe niż rury ze szwem, cechują się całkowitą szczelnością. Poza tym rury stalowe są niepalne, niewrażliwe na tłuszcze i substancje ropopochodne oraz nie absorbują nieprzyjemnych zapachów. Można poddawać je niemal bezstratnemu recyklingowi.

Wady rur stalowych 

Opisując właściwości rur stalowych, nie można nie wspomnieć o ich wadach. Stal jest podatna na korozję, więc w celu jej ochrony konieczne jest zastosowanie warstwy ocynku lub odpowiedniej farby (w przypadku stali czarnej, która wykorzystywana jest przede wszystkim w instalacjach gazowych i centralnego ogrzewania). Jest również ciężka, przez co wykonane z niej rury, zwłaszcza te o większej gęstości, mogą być kłopotliwe w transporcie. Stal charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika chropowatości, przez co wnętrza wykonanych z niej rur mogą zarastać (zwłaszcza gdy transportowana jest nimi woda o niskim współczynniku pH). Co więcej, ze względu na dobre przewodnictwo cieplne woda transportowana rurami ze stali szybko się ochładza, co wymusza konieczność zaizolowania rur: zarówno transportujących ciepłą wodę, jak i zimną, jeśli są układane w pomieszczeniach nieogrzewanych zimą.

śr. ocena 0 / głosów 0