Klasyczny system zasilania autogazem

Instalacja dodatkowego układu zasilania alternatywnym paliwem należy do jednego z najczęściej stosowanych sposobów na obniżenie kosztów użytkowania samochodów. Decydując się na taki krok bierzemy pod uwagę przede wszystkim cenę paliwa oraz montażu dodatkowej instalacji oraz wpływ modyfikacji na funkcjonowanie pojazdu, jednak coraz większe znaczenie zyskuje także wpływ takich modyfikacji na środowisko naturalne.

systemy zasilania autogazem

Klasyczne systemy zasilania gazem LPG pozwalają na wprowadzenie znacznych oszczędności w domowym budżecie, odczuwalne nawet w skali miesiąca – przekonuje nasz rozmówca z firmy AUTO GAZ ŚLĄSK. Dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, zasilanie autogazem staje się coraz bardziej ekologiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności instalacji.

Klasyczny system zasilania gazem

Klasycznym systemem zasilania autogazem nazywamy instalację opartą na regulatorze ciśnienia i mieszalniku, z możliwością regulowania składu mieszanki. Tak jak w każdym układzie zasilania LPG, również w systemach I generacji możemy wyróżnić podstawowe elementy konstrukcyjne, w tym: zbiornik/butla paliwa, osprzęt zbiornika/butli, filtr, zawór odcinający, parownik-regulator (reduktor ciśnienia gazu), mieszalnik paliwa z powietrzem/wtryskiwacz oraz przewody, które łączą wszystkie te części w sprawnie funkcjonującą całość.

Jak działa system zasilania LPG?

Mieszanka LPG w skroplonej postaci i pod max. ciśnieniem roboczym magazynowana jest w zbiorniku/butli. W wyniku otwarcia zaworu, pod wpływem wysokiego ciśnienia gaz przemieszcza się w kierunku parownika. Tu ciśnienie mieszaniny zmniejsza się, osiągając wartości zbliżone do ciśnienia atmosferycznego. Jednocześnie w wymienniku ciepła, będącym częścią parownika, dochodzi do odparowania mieszaniny i ogrzania gazu. Odparowany gaz wędruje przewodami poprzez zawór regulacyjny i mieszalnik do komór spalania silnika.

Takie najprostsze, klasyczne systemy zasilania LPG I generacji stosowane są coraz rzadziej, wciąż jednak stanowią niezastąpione rozwiązanie w przypadku samochodów z silnikami gaźnikowymi i z wtryskiem paliwa.