Korzyści wynikające ze stosowania filtrowentylacji

Filtrowentylacja to nowoczesna metoda oczyszczania powietrza w zakładach przemysłowych i ponownego wprowadzania go do obiegu. Montaż takiej instalacji niesie wiele wymiernych korzyści: zarówno dla firmy i jej pracowników, jak i dla środowiska naturalnego. W artykule prezentujemy działanie i zalety filtrowentylacji oraz wskazujemy, w czym tkwi jej przewaga nad tradycyjną wentylacją.

wentylacja przemyslowa filtrowentylacja

Zanieczyszczenie powietrza w zakładzie produkcyjnym

Procesy produkcyjne, w różnym stopniu zależnie od branży, generują zanieczyszczenia, które obciążają powietrze. Są to zarówno gazy i opary, jak i cząstki stałe i ciecze. Do tego niektóre z tych substancji mogą być palne, toksyczne lub wybuchowe, stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie zarówno dla zdrowia i życia pracowników, jak i dla maszyn i innego mienia. Unoszące się w zakładzie produkcyjnym pyły mogą też wywoływać alergie, działać drażniąco, a nawet rakotwórczo lub radioaktywnie. Nie trzeba chyba zaznaczać, jak negatywne skutki dla personelu zakładu będzie miało zaniechanie oczyszczania powietrza z tych szkodliwych substancji. Jest to nie tylko powinność przedsiębiorcy, ale i wymóg, gdyż obowiązujące w naszym kraju prawo nakłada na pracodawców obowiązek nieprzekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń (NDS) powietrza poszczególnymi substancjami.

Wentylacja, rekuperacja, filtrowentylacja

Które z tych znanych rozwiązań mają zastosowanie w przemyśle? Na pewno wentylacja ogólna i miejscowa, która usuwa zanieczyszczone powietrze i zastępuje go świeżym dostarczanym z zewnątrz. Jej nowocześniejszą wersją jest rekuperacja, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła. Dzięki takiemu systemowi nie tylko mamy zapewniony potrzebny przepływ powietrza, ale też redukujemy koszty energii. Niestety, nie działa on poprawnie, gdy powietrze jest zamieszczone. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest właśnie montaż filtrowentylacji, która oczyszcza powietrze i ponownie wprowadza je do obiegu. Podobnie jak przy rekuperacji metoda ta zapewnia oszczędność energii, gdyż ciepłe powietrze nie jest wyprowadzane na zewnątrz budynku. Dodatkową zaletą filtrowentylacji jest fakt, że pozwala ona na neutralizowanie zanieczyszczeń powietrza już u źródeł ich powstawania poprzez odpowiedni dobór urządzeń. Wbrew pozorom, filtrowentylacja jest łatwiejsza w eksploatacji, a do tego tańsza w porównaniu do tradycyjnej wentylacji. Oba te systemy mogą się doskonale uzupełniać, tworząc zdrowsze, bardziej przyjazne warunki pracy dla personelu zakładu. Oczyszczanie powietrza z pomocą filtrowentylacji skutkuje łatwiejszą kontrolą całego procesu produkcyjnego i jakości wyrobów, zachowaniem ciągłości pracy maszyn i redukcją ich awaryjności, większą żywotnością infrastruktury przemysłowej, mniejszym zanieczyszczaniem środowiska, a także poprawą wydajności pracy zespołu. Są to z pewnością wymierne korzyści dla przedsiębiorców działających w różnych sektorach przemysłu. 

Filtrowentylacja w przemyśle – dostępne systemy

Jak mówi ekspert z firmy MASZYNY-POLSKIE.PL wykonującej filtrowentylację:

Systemy te dostosowywane są do potrzeb danej branży i przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe jest ich jak najbardziej efektywne i zrównoważone działanie.

Wśród dostępnych rozwiązań są m.in. przenośne odpylacze do zastosowania przy spawaniu ręcznym i cięciu laserowym, a także przemysłowe systemy filtracji w postaci odpylaczy wyposażonych w wentylator, silnik, odwadniacz i filtr. Innymi dostępnymi produktami z tej kategorii są: filtrowentylacja działająca podciśnieniowo oraz systemy oczyszczania powietrza przy cięciu plazmowym. Konstatując się z doświadczonym wykonawcą filtrowentylacji, można też uzyskać informacje na temat innych rozwiązań, uwzględniających indywidualne potrzeby różnych przedsiębiorstw.

śr. ocena 5 / głosów 1