Lakierowanie proszkowe czy na mokro – charakterystyka obu metod

Lakierowanie to technika powszechnie wykorzystywana w wielu sektorach, zwłaszcza w przemyśle i motoryzacji. Obecnie stosuje się dwie główne metody lakierowania – technikę proszkową oraz lakierowanie na mokro. Na czym dokładnie polegają obydwie metody, jakie są ich wady i zalety oraz która z nich jest lepsza?

Lakierowanie na mokro

Lakierowanie na mokro jest tradycyjną metodą pokrywania powierzchni powłoką malarską. W tej technice wykorzystuje się płynne lakiery, które są nanoszone za pomocą pistoletu natryskowego i przy wykorzystaniu zasad pneumatyki oraz hydrodynamiki. Lakierowanie na mokro powinno być poprzedzone starannym przygotowaniem powierzchni, np. piaskowaniem czy śrutowaniem, co zwiększy przyczepność powłoki lakierniczej. Po aplikacji farby konieczne jest jej wysuszenie, samoistne lub poprzez działanie wysokiej temperatury.

Lakierowanie proszkowe

Lakierowanie proszkowe to nowoczesna technika wykorzystująca zasady elektrostatyki i elektrokinetyki. Polega na nanoszeniu sproszkowanej farby o bardzo drobnej granulacji na wcześniej przygotowane powierzchnie metalowe. Tego typu konstrukcje przewodzą ładunki elektryczne, umożliwiając zastosowanie metody elektrostatycznej. Wykorzystywane w tym procesie farby posiadają właściwości dielektryczne, czyli zawierają naładowane cząstki. Farba z ładunkami elektrycznymi nanoszona jest techniką natryskową przy pomocy pistoletu lakierniczego ze sprężonym powietrzem. W ten sposób dochodzi do równomiernego pokrycia i trwałego przywarcia cząstek do powierzchni metalowej. Tak przygotowane elementy poddaje się następnie utwardzeniu w wysokiej temperaturze – powyżej 200 st. C – lub też przy pomocy promieniowania ultrafioletowego. W ten sposób uzyskuje się wytrzymałą, jednolitą powłokę lakierniczą.

Co wybrać?

Jaką technikę lakierowania wybrać, która jest trwalsza i bardziej estetyczna? Na te pytania odpowiada specjalista z Zakładu Produkcyjnego GTG-GROUP, zajmującego się obróbką konstrukcji metalowych: Lakierowanie proszkowe i na mokro to metody z powodzeniem stosowane w wielu sektorach przemysłu. Malowanie na mokro jest przy tym bardziej uniwersalnym rozwiązaniem, gdyż sprawdzi się na niemal każdej powierzchni. Natomiast technika proszkowa przeznaczona jest głównie dla elementów metalowych. Z drugiej strony lakierowanie na mokro nie zapewni tak jednolitej, równej powłoki lakierniczej jak metoda proszkowa, która gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne, np. korozję. Pozwala na długo zachować walory estetyczne, bez matowienia i płowienia, jak to bywa w przypadku lakierowania na mokro. Istotny jest też czynnik ekologiczny. W lakierowaniu na mokro wykorzystuje się rozpuszczalniki, których opary emitowane są do środowiska. Z kolei w technice proszkowej lakieruje się w specjalnych, zamkniętych lakierniach, a do tego możliwe jest całkowite odzyskanie odpadów. Farby proszkowe są w pełni bezpieczne dla człowieka i dla środowiska.