Metanomierz – działanie i zastosowanie

Aby sprawdzić stężenie metanu w powietrzu, warto zaopatrzyć się w metanomierz. Jest to urządzenie przydatne szczególnie w górnictwie, gdzie niezbędną czynnością jest monitoring stężenia metanu, który w połączeniu z powietrzem ma właściwości wybuchowe. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób działa metanomierz oraz jakie dokładnie ma zastosowanie. Zapraszamy do lektury.

metanometr

Dlaczego należy kontrolować stężenie metanu?

Gromadzenie się metanu w czynnych wyrobiskach górniczych jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ wypiera on tlen i tworzy niezdatną do oddychania atmosferę, a ponadto jest gazem palnym i w połączeniu z powietrzem daje wybuchową mieszankę. Najsilniejszy wybuch następuje przy koncentracji metanu na poziomie 9% (w mieszaninie powinien znajdować się także tlen – w ilości powyżej 12%).

Metan w temperaturze pokojowej jest bezbarwny i nie ma zapachu, dlatego tak ważna jest jego kontrola w powietrzu kopalnianym. Prowadzi się ją specjalnymi miernikami – metanometrami, które w wersji przenośnej, są wygodnymi i sprawdzonymi urządzeniami, gwarantującymi stały monitoring stężenia metanu mieszczący się w zakresie 0-100%.

Jak działa metanometr?

Metanometr jest sprzętem niezbędnym w każdym miejscu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia metanu w powietrzu. Jest bowiem urządzeniem kontrolnym, gwarantującym bezpieczeństwo i skutecznie zabezpieczającym przed wybuchem, do którego może dojść po wydzieleniu się znacznej ilości gazu. Za sprawą detektora gazów, który umożliwia ocenę metanu o stężeniu 0-5%, oraz mostka konduktometrycznego, pozwalającego oszacować gazy dla zakresu 5-100%, manometr skutecznie i w sposób ciągły monitoruje stężenie metanu w powietrzu. Jest to możliwe również dzięki zautomatyzowaniu i dopasowaniu do poziomu gazu. Posiada on głowicę, przez którą powietrze dostaje się do manometru, a także wytrzymałą i wodoszczelną obudowę, co sprawia, że są przystosowane do pracy w niemal każdych warunkach. Szeroki wybór metanomierzy znajduje się w ofercie dostawcy elektronicznych urządzeń kontrolno-pomiarowych – firmy AK Serwis.

Gdzie wykonuje się pomiary metanometryczne?

Jak już zostało wspomniane, metanomierze  są najczęściej wykorzystywane w górnictwie. Zawartość metanu w powietrzu kopalnianym kontroluje się w miejscach, w których możliwy jest wypływ lub gromadzenie się metanu, ale również pod stropem wyrobiska i nad obudową wyrobiska. Osobami, które zobowiązane są do wykonywania tego typu pomiarów, są: osoby kierownictwa oraz dozoru ruchu, metaniarze, strzałowi, kombajniści, konserwatorzy metanometrii automatycznej, wiertacze, a także przodowi przebywający w polach metanowych.

śr. ocena 5 / głosów 5