Metody cięcia stali

Cięcie (wycinanie) jest jednym z podstawowych procesów technologicznych wykorzystywanych w obróbce metali. Poprzez cięcie stalowych blach otrzymujemy gotowe wyroby oraz półprodukty niezbędne do produkcji innych wyrobów hutniczych w dalszych procesach obróbczych. Przyjrzyjmy się najważniejszym metodom cięcia stali stosowanym na szeroką skalę w przemyśle.

cięcie stali

Mechaniczne cięcie stali

Podczas cięcia mechanicznego jedno lub dwa sztywne narzędzia tnące z twardych stopów metali wywierają na blachę stalową nacisk, w wyniku czego dochodzi do utraty spójności obrabianego materiału. Najczęściej stosuje się technologie z wykorzystaniem dwóch narzędzi: cięcie stali na nożycach lub wykrawanie blach na wykrojnikach. Cięcie na nożycach może odbywać się ręcznie lub mechanicznie, np. z wykorzystaniem gilotyny do blach. Zaletą tej metody jest niski koszt, natomiast wadą ograniczona precyzja. Cięcie blach stalowych na wykrojnikach polega na wykrawaniu płaskich przedmiotów o różnych kształtach z wykorzystaniem specjalnych pras. Proces może być w pełni zautomatyzowany i zapewnia wysoką powtarzalność w produkcji seryjnej. Do wad należy zaliczyć wysoką cenę urządzeń oraz skomplikowany proces zbrojenia maszyn przed każdą serią.

Cieplne cięcie stali – laserowe i gazowe

W tej metodzie do utraty spójności stali dochodzi pod wpływam oddziaływania energii cieplnej; materiał przechodzi w stan ciekły w wyniku wypalania lub odparowania. Cięcie laserowe jest najnowszą z technologii cieplnego cięcia metali. Proces najczęściej realizowany jest z wykorzystaniem zautomatyzowanych obrabiarek sterownych numerycznie (maszyny CNC). Cięcie laserowe przebiega bardzo szybko i zapewnia wysoką dokładność oraz powtarzalność. Firma DBN realizuje dla swoich klientów usługi cięcia blach również metodami gazowymi: tlenem i plazmą. Cięcie tlenem jest świetną metodą obróbki grubych blach ze stali konstrukcyjnych niskostopowych i niskowęglowych; cięcie plazmowe najlepiej sprawdza się podczas pracy z blachami ze stali węglowych i stopowych. Oba procesy przebiegają szybko i zapewniają zadowalające efekty.

Jak widać, możliwości cięcia blach stalowych są obecnie bardzo szerokie. Oprócz wymienionych metod coraz częściej wykorzystuje się również cięcie wodą. Wybór odpowiedniej technologii obróbki musi więc uwzględniać wiele złożonych czynników. Najważniejsze jest oczywiście dopasowanie sposobu cięcia do charakterystyki materiału (rodzaju i gatunku stali) oraz wymagań jakościowych wobec gotowych wyrobów. Nie bez znaczenia jest koszt wykonania detalu, na co może wpływać również wielkość serii. Wszelkie wątpliwości odnośnie optymalnego dopasowania metody obróbki najlepiej skonsultować ze specjalistą.

śr. ocena 0 / głosów 0