Metody cięcia stali

Wyroby hutnicze ze stali stanowią olbrzymią część materiałów budowlanych stosowanych we współczesnym budownictwie. Ze stali wykonuje się m.in. pręty, rury, profile i blachy, których konkretne wykorzystanie zazwyczaj wymaga dodatkowej obróbki.

Cięcie jest jedną z podstawowych metod obróbki stali, a polega na rozdzieleniu opracowywanego materiału – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy HTM Water Jet. W tym celu wykorzystuje się rozmaite metody, które mogą różnić się szybkością cięcia, wielkością ubytku w materiale, oddziaływaniem termicznym na metal i, co za tym idzie, jakością uzyskanego efektu.

Idealnie przeprowadzone cięcie pozwala uzyskać dokładne rozdzielenie materiału wzdłuż założonej linii i nie pozostawia żadnych śladach na krawędziach materiału i innych jego płaszczyznach. Niestety nie każda metoda cięcia stali daje takie rezultaty.

Tlenowe cięcie stali

Cięcie tlenowe jest najstarszym ze znanych sposobów cięcia blachy stalowej. Przy prawidłowo ustawionym palniku tlenowym możliwe jest uzyskanie równej powierzchni cięcia, jednak materiał nigdy nie pozostaje zupełnie bez szkody. Na dolnej krawędzi powstaje żużel, zaś górna zaokrągla się w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury.

Plazmowe cięcie stali

Stal można ciąć również z wykorzystaniem łuku plazmowego. Jest to metoda szybsza od tlenowej, niestety w wyniku jej stosowania uzyskujemy krawędzie o jeszcze niższej jakości. Cięcie łukiem plazmowym najlepiej sprawdza się przy blachach o grubości 6-40 mm. Przy cięciu blach o grubości niemieszczącej się w tym zakresie możemy spodziewać się jeszcze większej ilości żużlu i odkształceń krawędzi.

Laserowe cięcie stali

Porównywalnie lepsze efekty daje cięcie stali laserem. Laser jest bardzo dokładnym narzędziem cięcia stali i radzi sobie nawet z bardzo precyzyjnymi kształtami. Uzyskuje to jednak kosztem znacznie wolniejszego tempa pracy.

Wodne cięcie stali

Najnowocześniejszą, a zarazem najskuteczniejszą metodą cięcia stali jest wykorzystanie technologii WaterJet. Taki sposób cięcia zalicza się do obróbki na zimno, dzięki czemu eliminuje problem uszkodzeń, przebarwień i odkształceń w opracowywanym materiale.

Oddzielenie materiału jest wynikiem oddziaływania skoncentrowanej energii sprężonego strumienia wody z domieszką ściernego proszku, podawanej na stal przez dyszę o niewielkiej średnicy. Skierowana na blachę woda o prędkości ponaddźwiękowej usuwa materiał ze szczeliny w procesach erozji i zmęczenia ścinającego. Niezwykła siła urządzenia pozwala na cięcie blach stalowych o grubości dochodzącej 190 mm.