Metody przechowywania odpadów i zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia i odpady mają negatywny wpływ na nasze życie i zdrowie, zwłaszcza w bardzo uprzemysłowionych rejonach. Pyły i związki chemiczne, które są wydzielane do atmosfery przez rozwinięty przemysł i transport, powodują raka płuc, astmę i choroby serca będące chorobami XXI wieku. Czy można temu zapobiec i ograniczyć ich ilość w naszym środowisku? To już zależy od ludzi, a raczej ich wkładu w zarządzanie odpadami.

przechowywanie odpadow

Jak postępować z odpadami środków ochrony roślin?

Zanieczyszczenia organiczne powstałe w odpadach środków ochrony roślin wymagają całkowitego unieszkodliwienia. Operacje wydobycia, przechowywania oraz transportu są wykonywane przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Odpady, które powodują trwałe zanieczyszczenia organiczne, są przechowywane w mogilnikach, czyli specjalnych składowiskach, a obowiązkiem ich właścicieli jest:

  • ograniczenie dostępu dla ludzi i zwierząt poprzez ogrodzenie terenu,
  • umieszczenie tabliczki z informacją o zagrożeniu,
  • osłonięcie przed wodą deszczową i wodą z cieków wodnych.

Jak postępować z odpadami będącymi produktami ubocznymi?

W licznych procesach technologicznych, w których temperatura przekracza 200°C, a surowce zawierają związki organiczne i chlor, powstają różne produkty uboczne klasyfikowane jako trwałe zanieczyszczenia organiczne. Najkorzystniejszym działaniem jest zapobieganie powstawaniu takich substancji już w procesie, poprzez odpowiednie działania techniczne i dobór surowców. Jeżeli takie rozwiązania nie są możliwe, substancje wychwytywane są w filtrach i płuczkach gazów odlotowych z procesu, w oczyszczalniach ścieków przemysłowych. Zawierają je również odpady i produkty pozyskiwane w procesie.

Czym powinna charakteryzować się firma zajmująca się gospodarką odpadami?

Kompleksowa gospodarka odpadami jest główną domeną działalności firmy PPHU Ekoprod. Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich klientów, wykonuje ona profesjonalne unieszkodliwianie odpadów oraz czyszczenie separatorów. Specjalizuje się również w neutralizacji kwasów i zasad. Największym atutem działalności firmy jest wysoki standard technologiczny, który umożliwia sprawne unieszkodliwianie odpadów i substancji niebezpiecznych w warunkach w pełni bezpiecznych dla środowiska. Kolejną zaletą jest zespół wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu przedsiębiorstwo PPHU Ekoprod jest otwarte na potrzeby najbardziej wymagających klientów.