Metody uzdatniania wody chłodzącej

Jednym z najważniejszych wyzwań podczas eksploatacji układów chłodzenia jest zapobieganie korozji elementów konstrukcyjnych urządzeń oraz rozwojowi biofilmu. Wspomniane procesy wpływają na stopniowe zmniejszanie wydajności maszyn i ich niszczenie, a najprostszym sposobem uniknięcia tych problemów jest właściwe przygotowanie wykorzystywanej w nich wody.

uzdatnianie wody chlodzacej

Zaniechanie uzdatniania wody stosowanej w charakterze czynnika chłodniczego lub niewłaściwe jej przygotowanie prowadzi do występowania niechcianych konsekwencji, takich jak korozja, powstawanie osadów na wymiennikach ciepła i niekontrolowane namnażanie mikro- i makroorganizmów – mówi ekspert z GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA. Tymczasem dysponujemy szeregiem prostych i wydajnych metod, które pozwalają wodzie sprostać wymogom co do jakości technicznej.

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji to substancje chemiczne, które służą spowalnianiu lub całkowitemu blokowaniu korozji w środowisku wodnym. Dawniej w charakterze inhibitorów stosowano sole rozmaitych metali, jak np. cynku czy chromu, jednak substancje okazały się wykazywać znaczną toksyczność. Współcześnie jako inhibitory w układach chłodzenia stosuje się zatem polifosforany, związki fosfoniowe, polimery organiczne i azole.

Antyskalanty i stabilizatory twardości

Kolejną grupą środków chemicznych służących uzdatnianiu wody do układów chłodzących są substancje zapobiegające osadzaniu osadów mineralnych na elementach konstrukcyjnych urządzeń. Podobnie jak w przypadku inhibitorów, zwykle są to preparaty oparte na związkach fosfoniowych, polifosforanach i polimerach organicznych.

Biocydy

Biocydy służą hamowaniu rozwoju mikroorganizmów w wodzie chłodzącej i usuwaniu ich z wody uzupełniającej. Mogą też destabilizować biofilm istniejący już w systemie chłodzącym, dzięki czemu są bardzo skuteczne. Wyróżnia się 2 grupy biocydów: utleniające – o szerokim spektrum działania, zwykle substancje nieorganiczne; nieutleniające – bardziej specyficzne w działaniu, zazwyczaj organiczne.

Oprócz stosowania wymienionych wyżej metod uzdatniania chemicznego niezbędne jest monitorowanie układu chłodzenia, co pozwala na dobór właściwych dawek środków korekcyjnych oraz ewentualne wprowadzenie innych metod uzdatniania.