Metody zastosowanie zbiorników ze stali kwasoodpornej

Stal kwasoodporna to materiał wykorzystywany w pewnych szczególnych gałęziach przemysłu. Z materiału tego wykonuje się przede wszystkich szeroką gamę instalacji przemysłowych oraz zbiorników do produkcji, dystrybucji i przechowywania substancji zawierających kwasy.

Charakterystyka stali kwasoodpornej

Stale kwasoodporne, zwana również kwasówkami, to grupa stali nierdzewnych, które dzięki wysokim zawartościom pierwiastków takich jak chrom, nikiel, mangan, tytan i miedź zyskują odporność na działanie kwasów o mocy mniejszej niż kwas siarkowy. Każdy dodatkowy pierwiastek wchodzący w skład stali kwasoodpornej odpowiedzialny jest za inną jej właściwość. Dla przykładu chrom, którego zawartość stanowi od 17 do 20% składu stopu odpowiedzialny jest za odporność na kwasy utleniające, z kolei nikiel o zawartości około 8-9% poprawia odporność na działanie kwasu siarkowego i sprzyja jednorodności struktury. Stale kwasoodporne przeznaczone są do kontaktu z rozcieńczonym kwasem siarkowym, fosforowym, octowym oraz mrówkowym. Podobnie jak każdy rodzaj stali nierdzewnych kwasówki są ponadto odporne na korozyjne działanie czynników atmosferycznych, a przy tym charakteryzują się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie zbiorników ze stali kwasoodpornej

Zbiorniki wytworzone ze stali kwasoodpornej wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji i przechowywania cieczy o właściwościach kwasowych, czyli posiadających pH poniżej 7. Wśród substancji takich możemy wymienić produkty spożywcze takie jak np. mleko, piwo czy napoje gazowane oraz  preparaty chemiczne, takie jak nawozy sztuczne lub produkty farbiarskie oraz oczywiście kwasy w postaci czystej lub w roztworze. Ponadto wyroby ze stali kwasoodpornej stosowane są w przemyśle tekstylnym, farmaceutycznym oraz przy produkcji celulozy.

Jednym z wiodących na polskim rynku producentów urządzeń i instalacji – w tym zbiorników – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej jest firma Jugema ze Środy Wielkopolskiej. Przedsiębiorstwo już od 1983 specjalizuje się w wykonawstwie, a ponadto oferuje szeroki wybór usług związanych z obróbką metali.