Na czym polega toczenie elementów stalowych?

Toczenie elementów stalowych, jak i wykonanych z innych metali, to jedna z metod obróbki skrawaniem, które pozwala nadać materiałowi elementowi odpowiednią dokładność przy stosunkowo niewielkich kosztach. W naszym artykule opowiemy więcej o istocie obróbki skrawaniem generalnie, o jej celach, a także zgłębimy temat obróbki stali metodą toczenia.

toczenie elementów stalowych

Istota obróbki skrawaniem

Celem obróbki skrawaniem, nazywanej też obróbką wiórową, jest nadanie obrabianemu elementowi określonego kształtu i wymiaru, a także określonej gładkości obrabianej powierzchni, poprzez oddzielenie warstwy materiału o określonej grubości. Stąd właśnie nazwy procesu: skrawanie, obróbka wiórowa. Usuwany podczas obróbki skrawaniem materiał nazywamy naddatkiem. Obróbka skrawaniem to dziś podstawowy sposób kształtowania wielu elementów (części, przedmiotów) „na gotowo”, bo zapewnia dokładność, ale nie jest bardzo droga. Alternatywy dla obróbki skrawaniem to na przykład obróbka plastyczna lub odlewnictwo. Przy przeróżnych procesach produkcji generalnie staramy się unikać jak najbardziej strat materiału, dlatego jeszcze jakiś czas temu prognozowano, że obróbka skrawaniem zostanie wyparta przez inne metody obróbki, jednak okazało się, że to na dzień dzisiejszy niemożliwe, a właściwie: nieopłacalne. Skrawanie to obróbka metali, która pozwala nadać materiałowi odpowiednią dokładność (często ważna jest tu chropowatość powierzchni) przy stosunkowo niewielkich kosztach.

Toczenie – jeden z podstawowych sposobów obróbki skrawaniem

W zależności od sposobu skrawania wyróżniamy kilka technik jak struganie, dłutowanie, cięcie i szlifowanie, frezowanie itd. Jednym z podstawowych sposobów obróbki skrawaniem obok tych wymienionych jest toczenie. Jak mówią nam przedstawiciele Zakładu ślusarsko-mechanicznego Tarliński Dariusz z Dziewkowic w województwie opolskim, toczenie najczęściej wykorzystywane jest do obróbki elementów stalowych o okrągłym kształcie, przy czym możliwe jest wykonywanie toczenia z zewnątrz, jak i toczenia wewnętrznego. Toczyć możemy więc na przykład okrągły otwór w elemencie, który z zewnątrz okrągły wcale nie jest, czy element, który finalnie będzie miał kształt stożka (narzędzia zaawansowanej tokarki, dzięki tzw. saniom, mogą przesuwać narzędzia względem osi obrotu wrzeciona). Na koniec dodajmy: narzędzia wykorzystywane do toczenia różnych elementów stalowych są dobierane w zależności od potrzeb – mogą to być tokarki ogólnego przeznaczenia, specjalizowane tokarki (np. do gwintów) lub tokarki specjalne, którymi produkuje się jeden, konkretny element o zadanych właściwościach, parametrach. Nie bez powodu więc kwestia ceny usług toczenia to kwestia w 100% indywidualna, zależna od materiałów, potrzeb, rodzaju wykorzystywanych maszyn i narzędzi.

śr. ocena 0 / głosów 0