Na czym polega usługa udrażniania kanalizacji?

Kanalizacja to jeden z najważniejszych systemów infrastruktury miejskiej – składa się z różnych elementów, takich jak rury, koryta i kolektory, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych. Ze względu na swoją funkcję i konstrukcję, kanalizacja wymaga odpowiedniej konserwacji – zdarza się, że konieczne jest jej udrożnienie. Istnieje kilka metod przeprowadzania tego procesu.

udraznianie-kanalizacji

Metoda ciśnieniowa-hydrodynamiczna

Jest to metoda oparta na zastosowaniu wody pod wysokim ciśnieniem. Proces udrażniania przeprowadza się z pomocą specjalistycznego samochodu, wyposażonego w pompę. Do pompy podłączony jest gumowy wąż, który wsuwa się do kanału – specjalna głowica znajdująca się na drugim jego końcu umożliwia skierowanie wąskiego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ściany kanału. Pod wpływem wody zanieczyszczenia zalegające w kanale odrywają się od jego ścian i zostają wypłukane do studni rewizyjnej, skąd odprowadzane są do beczki samochodu lub – jeśli są to kamienie i gruz – wybierane przy użyciu ręcznych narzędzi. Technika ta stosowana jest w przypadku zewnętrznych kolektorów, przyłączy, rurociągów w halach produkcyjnych, magazynach i piwnicach. Zastosowania odpowiedniego rodzaju dyszy czyszczącej pozwala na oczyszczenie rur o średnicy od 50 do 600 mm.

Metoda mechaniczna

Metoda ta bazuje na wykorzystaniu urządzenia nazywanego przepychaczem sprężynowym. Jest to rodzaj długiej sprężyny zakończonej odpowiednią głowicą. Sprężyna podłączona jest do silnika, który wprowadzają ją w ruch obrotowy – po wprowadzeniu do kanału i uruchomieniu urządzenia głowica rozdrabnia zanieczyszczenia takie jak korzenie, tłuszcz oraz lepik. Metodę wykorzystuje się do oczyszczania instalacji wewnętrznych i przewodów o średnicy nieprzekraczającej 150 mm. W przypadku rur betonowych stosuje się przepychacze mechaniczne, które podczas przeciągania przez światło kanału zgarniają zanieczyszczenia i prowadzą je do studni rewizyjnej, skąd są wybierane.

Opisane wyżej metody oczyszczania kanalizacji znajdziemy w ofercie firmy As-eko, funkcjonującej na terenie Łodzi i okolic.