Odbiór zużytego oleju spożywczego. Ile to kosztuje?

Olej, który został wykorzystany do smażenia w punktach gastronomicznych czy do produkcji żywności w zakładach przemysłu spożywczego, musi zostać odpowiednio zutylizowany. W żadnym wypadku nie można wylewać go do kanalizacji ani pozbywać się go jak innych odpadów kuchennych. Dlatego też przedsiębiorcy chętnie współpracują z firmami, które odbierają od nich taki olej. Na czym polega, jak wygląda i z jakimi kosztami wiąże się taka usługa?

Dlaczego zużyty olej spożywczy powinny odbierać profesjonalne firmy?

Odpady spożywcze, w tym zużyte oleje, podlegają specjalnym przepisom, jeżeli chodzi o ich utylizację. Właściciele restauracji, barów, zakładów przetwarzających żywność nie są w stanie pozbyć się ich samodzielnie i zgodnie z rygorystycznymi zasadami. Nie można przy tym zapomnieć, że za jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami grożą wysokie kary.

Ponadto, jeżeli zużyty tłuszcz spożywczy trafi do kanalizacji, można spodziewać się, że zabrudzi ją, w wyniku czego przestanie ona sprawnie funkcjonować. Nie można pominąć też aspektu ekologicznego. Duże ilości oleju posmażalniczego produkowane przez gastronomię i przemysł spożywczy mogą wpłynąć bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne, jeśli zostaną w niewłaściwy sposób zutylizowane.

Wbrew pozorom zużyty olej spożywczy nie jest bezwartościowym odpadem. Można go wykorzystać do produkcji ekologicznego paliwa lub oleju opałowego. Wystarczy, aby był odebrany przez firmę, która zajmie się także jego recyclingiem – mówi specjalista z firmy Euro Eko Polska.

Czy odbiór zużytego oleju spożywczego jest kosztowny?

Wielu przedsiębiorców obawia się, że usługa obejmująca odbiór zużytego oleju spożywczego musi być droga. Wątpliwości te są jednak całkowicie nieuzasadnione.

Niektóre firmy zajmujące się odbiorem tłuszczu z punktów gastronomicznych, mają własne zakłady, w których odbywa się recycling olejów będących odpadami spożywczymi. Dzięki możliwościom technologicznym odzyskuje się sporą ilość oleju. Mogą one być później sprzedane i przetworzone tak, aby można było je ponownie wykorzystać. Dlatego też współpraca z taką firmą nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez producenta zużytego tłuszczu, a szczegóły świadczenia usługi są dokładnie określone w zawartej między stronami umowie. Co bardzo ważne, odbiór zużytego tłuszczu musi być wykonywany przez podmiot dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Tylko wtedy zleceniodawca otrzymuje Kartę Przekazania Odpadów, która jest wymagana w przypadku zewnętrznej kontroli.

śr. ocena 5 / głosów 5