Odpady z tworzyw sztucznych – rodzaje i charakterystyka

Rozwój technologiczny to lepszy dostęp do informacji, większy wybór artykułów oraz szybsza komunikacja. Jednak technologia, to także zastępowanie naturalnych surowców odpadami z tworzyw sztucznych. Substancji stricte chemicznych, które zalewają coraz większą część naszej planety. Niebezpieczne i trudne do usunięcia zanieczyszczenia, które człowiek rozsypuje niemal po całym świecie.

tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to materiały wyprodukowane głównie z polimeru syntetycznego lub zmodyfikowanego polimeru naturalnego. Pierwsza substancja to polimery stworzone w całości z substancji i związków chemicznych. Druga to polimery zmodyfikowane naturalnie, wyprodukowane ze związków chemicznych i naturalnych minerałów. Jednak najczęściej wykorzystywanym tworzywem są polimery syntetyczne, składające się dodatkowo z napełniaczy proszkowych bądź włóknistych, stabilizatorów termicznych, stabilizatorów promieniowania UV, środków antystatycznych i spieniających, barwników oraz innych substancji chemicznych. Tworzywa sztuczne powstają w różnorodnych formach, choć zazwyczaj są to opakowania określane mianem tzw. plastiku.

Charakterystyka tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne należą do jednej z najczęściej produkowanych grup materiałów, zaraz obok ceramiki, metali i drewna. Ich główną zaletą jest mała gęstość, odporność na korozję, łatwość przetwórstwa i niewielkie koszty produkcji. Wadą zaś, nieduża odporność na wysokie temperatury, niewielkie właściwości mechaniczne, a przede wszystkim bardzo długi czas rozkładu. Tworzywa sztuczne do rozkładu potrzebują od 100 do nawet 1000 lat. Powolny rozpad i niewielkie koszty produkcji są głównym powodem zaśmiecania środowiska naturalnego odpadami z tworzyw sztucznych. Ich nadprodukcja sprawia, że sztuczne odpady trafiają niemal do każdego zakątka ziemi.

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne sklasyfikowane, są według pięciu różnych kategorii. Pierwszą grupą są produkty podzielone według podstawowych składników, do których zalicza się substancje pochodzenia naturalnego i chemicznego. Druga grupa to tworzywa o fizykochemicznych właściwościach przetwórczych, do których można zaliczyć substancje termoplastyczne i reaktywne. Kolejny podział dokonany jest ze względu na zastosowanie. Zalicza się do niego tworzywa: porowate, elastoplastyczne, adhezyjne, włóknotwórcze, konstrukcyjne i specjalne. Ostatnia klasyfikacja dokonana jest, ze względu na właściwości fizykochemiczne. Grupa składa się z palstomerów, które pod wpływem naprężenia wykazują małe odkształcenia oraz elastomery o odwrotnych właściwościach.

Tworzywa coraz bardziej zalewają środowisko naturalne, a długi czas rozkładu sprawia, że są poważną przyczyną zanieczyszczenia świata. By móc przeciwdziałać tej sytuacji, organizacje światowe promują recykling, jako metodę walki z zaśmieceniem. Wiele firm specjalizuje się w usuwaniu odpadów, a jedną z największych w Polce jest Sinoma Recykling w Krakowie.