Osuszanie metodą kondensacyjną

We wszystkich pomieszczeniach panuje określona wilgotność powietrza. Czasem jest ona jednak zbyt duża i prowadzi do powstawania niepożądanych zjawisk tj. pleśnie oraz grzyby, czy po prostu utrudnia dalsze prace budowlane. Konieczne jest więc osuszanie powietrza, które zmniejszy ilość pary wodnej. Osuszanie może być prowadzone kilkoma metodami m.in. metodą kondensacyjną.

osuszacze powietrza

Istota metody kondensacyjnej

Metoda ta polega na schładzaniu powietrza poniżej punktu rosy, co w konsekwencji powoduje skraplanie się wilgoci. Osuszanie kondensacyjne pozwala na sprawne osuszanie ścian pomieszczenia – dowiadujemy się w firmie Progress Klima z Łomianek.

Odparowywana jest wilgoć z wierzchniej warstwy muru i wyprowadzona na zewnątrz. Ta metoda jest idealna przy wysokiej wilgotności powietrza, dlatego zaleca się osuszanie przy zamkniętych drzwiach oraz oknach w budynku. Dobra wentylacja może znacznie utrudnić proces odzyskiwania powietrza przez urządzenie.

Osuszacz w metodzie kondensacyjnej

W osuszaniu kondensacyjnym wykorzystuje się specjalne urządzenia tzw. kondensacyjne osuszacze powietrza. Zbudowane są one z takich elementów jak wentylator, wymiennik ciepła (parownik oraz skraplacz), sprężarka i element rozprężny. Ich funkcjonowanie jest podobne do działania klimatyzacji. Powietrze jest zasysane przez wentylator, a następnie trafia do parownika, który jej schładza. W wyniku tego następuje kondensacja pary wodnej i powstanie woda. Tak powstała ciecz zostaje zebrana w zbiorniku i odprowadzana na zewnątrz budynku. Powietrze z parownika trafi do skraplacza, gdzie zostaje ogrzane. Dzięki temu dodatkowo spada wartość wilgotności względnej. Suche powietrze, z powrotem trafia do pomieszczenia, z którego zostało pobrane. Osuszacze powietrza mogą pracować w różnych temperaturach. Ich zakres jest naprawdę duży i wynosi nawet od 0 o C do 40 o C. Choć optymalną temperaturą jest 20-25 o C, wówczas urządzenie jest najbardziej wydajnie. Tak naprawdę czas osuszania nie jest tylko zależny od samej wilgotności powietrza czy jej temperatury, ale wynika również z kilku  innych czynników, tj. kubatura budynku, zysku wilgoci czy wydajności samego osuszacza. Osuszanie może więc trwać kilka godzin a w niektórych przypadkach nawet kilka dni. Warto jednak pamiętać, że efektywność osuszania można zwiększyć poprzez odpowiednie ustawienie osuszacza na środku pomieszczenia. Osuszacz musi mięć dostęp co całego powietrza, dlatego nie należy go stawiać bezpośrednia przy ścianie.