Płyty warstwowe – jak wybrać odpowiedni produkt

Płyty warstwowe mają dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne, są lekkie i wytrzymałe, odporne na czynniki atmosferyczne, montuje się je łatwo i szybko. Te liczne zalety sprawiają, że często stosuje się je do obudowy hal stalowych. Co bierze się pod uwagę, wybierając płyty warstwowe?

Decydując się na konkretny produkt, uwzględnia się jego właściwości (m.in. termoizolacyjne, akustyczne, wytrzymałość, odporność na ogień, na korozję) i wybiera płytę, która najlepiej nadaje się do danego typu przegrody i budynku o określonym sposobie użytkowania. Większość płyt ma różne zastosowania, jednak są i takie przeznaczone do konkretnych obiektów i przegród. Na przykład innymi produktami obudowuje się dach, innymi ściany, a jeszcze inne nadają się do sufitów podwieszanych czy ścian działowych. Niektóre płyty stosuje się tylko w określonych budynkach, na przykład w chłodniach i mroźniach – specjalne płyty chłodnicze.

Wytrzymałość płyt

Płyty warstwowe zastosowane jako obudowa dachu lub ścian hali przenoszą wiele obciążeń statycznych i dynamicznych m.in.: siły parcia i ssania wiatru, ciężar śniegu (w przypadku płyt dachowych), ciężar własny i dodatkowych urządzeń do nich zamontowanych. Projektant zestawia wszystkie obciążenia działające na płytę i, biorąc pod uwagę rozpiętość podpór i ilość przęseł, wybiera konkretny produkt. Korzysta przy tym z tabeli udostępnianych przez producentów, w których podane są maksymalne obciążenia, jakie przeniesie płyta.

Właściwości termoizolacyjne i akustyczne

Wybierając płyty warstwowe do obudowy dachu i ścian, bierze się pod uwagę również wymagania przepisów i norm w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. Zwraca się uwagę na współczynnik przenikania ciepła oraz wskaźnik izolacyjności akustycznej. Właściwości cieplne i akustyczne przegrody zależą w dużej mierze od grubości i rodzaju materiału zastosowanego na rdzeń płyty. W grubszych płytach znajduje się więcej materiału termoizolacyjnego i tym samym mają one lepsze parametry cieplne, tj. niższy współczynnik przenikania ciepła, niż płyty tego samego rodzaju lecz cieńsze.

Odporność na ogień

Przegrody zewnętrzne, a często także wewnętrzne, w budynkach przemysłowych muszą spełniać wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budynek zalicza się do określonej klasy odporności pożarowej, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie i sposób użytkowania, a także m.in. wysokość. Następnie sprawdza się, jakie wymagania (dla budynku o danej klasie odporności pożarowej) przepisy stawiają poszczególnym elementom budynku w zakresie ich odporności ogniowej. Na tej podstawie dobiera się materiały m.in. na ściany i dach budynku.

Bezpieczeństwo higieniczne

W niektórych budynkach, na przykład w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, czy elektronicznym, ważne jest, by płyty spełniały wymogi higieniczne i sanitarne. Wybierając określone produkty, sprawdza się m.in.: czy są łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie substancji chemicznych, czy na ich powierzchni nie będą rozwijać się bakterie i pleśń.

Inne właściwości

Wyżej wymieniliśmy podstawowe, ale nie wszystkie, parametry, które bierze się pod uwagę wybierając płyty warstwowe do obudowy dachu lub ścian hali. Znaczenie ma także wiele innych czynników, na przykład: odporność na korozję w określonym środowisku, czy też wygląd płyt (rodzaj profilowań, kolorystyka).

Artykuł powstał przy współpracy z firmą CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).