Podstawowe znaki informacyjne – charakterystyka

Historia znaków drogowych jest bezpośrednio związana z historią motoryzacji – jest od niej tylko trochę krótsza. I zawsze też będzie o jeden krok w tył za motoryzacją, ponieważ to faktyczny ruch na drogach i jego potrzeby wyznaczają rozwój oznakowania tych dróg. Czy jednak znaki drogowe są rzeczywiście tym, za co się je powszechnie uważa?

znaki informacyjne

Czemu właściwie mają one służyć?

Znaki drogowe określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Wbrew wrażeniu, które można czasem odnieść – znaki drogowe nie są stawiane ani złośliwie, ani przypadkowo, ani jako sztuka dla sztuki. Mają one spełniać cztery funkcje:

  1. Prowadzić kierowcę i w optymalny sposób doprowadzić do wyznaczonego miejsca;
  2. Robić to tak, aby kierowca był maksymalnie bezpieczny;
  3. Informować kierowcę o możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb (noclegu, jedzenia, położeniu stacji benzynowej lub szpitala);
  4. Informować o miejscach, które mogą go zainteresować lub być dla niego przydatne.

Inną funkcją znaków jest też uzyskanie płynności i optymalizacji ruchu, co fachowo nazywa się kanalizacją. Polega ona na tym, że wszyscy uczestnicy ruchu jadą płynnie, z prędkością dostosowaną do warunków i zapewniającej względne bezpieczeństwo oraz uniknięcie zastojów. Z pozoru brzmi to oczywiście nieco utopijnie, bo musielibyśmy założyć, że każdy uczestnik ruchu będzie ściśle stosował się do zasad ruchu i że nie wystąpią zdarzenia losowe – ale zjawisko kanalizacji możemy nieraz zaobserwować, i to wcale nie tak rzadko.

Znaki informacyjne

Znakiem informacyjnym na upartego można by nazwać każdy znak – w końcu znak zakazu wjazdu informuje, że nie wolno wjeżdżać w daną ulicę, bo w przeciwnym razie doprowadzimy do kolizji. Znak nakazu skrętu w prawo informuje, że skręcając w prawo ruch będzie przebiegał płynnie i bezpiecznie, a skręcić w lewo nie można, bo dojdzie do kolizji. Znak ostrzegawczy informuje nas natomiast, że za nim znajduje się coś, co może narazić nas na niebezpieczeństwo – i tak dalej, i tak dalej.

Trzymając się jednak ogólnie (i oficjalnie) przyjętych zasad, znaki informacyjne wyczerpują punkty 3. i 4. z powyższej listy: informują o rodzaju drogi, sposobie korzystania z niej lub o obiektach, które się na niej znajdują. Mają one kształt prostokąta, na którym znajduje się biały, czarny lub czerwony obiekt na niebieskim tle.

Skąd biorą się znaki?

Współcześnie znaki drogowe produkują prywatne firmy, które muszą jedynie spełniać pewne założenia odnośnie ich wykonania i stawiania – nie jest tak, że każda firma może sobie wyprodukować jakikolwiek znak i postawić go gdzie chce, chyba, że wykonuje go na specjalne zamówienie, a znak będzie postawiony terenie prywatnym. Warto też wiedzieć, że te same firmy, np. firma Andros, mają w swojej ofercie o wiele więcej niż tylko znaki pionowe i poziome: architekturę miejską, akcesoria do kierowania ruchem, progi zwalniające i wiele, wiele innych.