Podstawy optymalizacji podatkowej w firmie

Pojęcie optymalizacji podatkowej bardzo często kojarzone jest negatywnie, jako próba dokonywania oszustw w obrębie zobowiązań fiskalnych. Nic bardziej mylnego. Możliwość wyboru takiego sposobu rozliczenia podatkowego firmy, który mieści się w granicach prawa i pozwala przedsiębiorstwu znaleźć oszczędności właśnie w zakresie obciążeń podatkowych, nie może być rozumiany jako obchodzenie prawa.

Optymalizacja podatkowa jest uczciwa

Optymalizacja podatkowa nie jest sposobem uchylania się od obowiązku płacenia podatków – zaznacza nasz rozmówca z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk. Podczas gdy uchylanie się od zobowiązań fiskalnych polega na wprowadzaniu w błąd organów Skarbu Państwa, optymalizacja służy zmniejszeniu obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa, co osiąga się przy pomocy dobrze zorganizowanej polityki podatkowej firmy, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. 

Od strony praktycznej, polityka podatkowa przedsiębiorstwa ma na celu osiągnięcie możliwie najwyższych wyników finansowych netto, co pozwoli zaoszczędzone pieniądze zainwestować w np. w rozwój firmy. Wybór najkorzystniejszych dla podatnika rozwiązań, które w żaden sposób nie przekraczają granic prawa, został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz licznymi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego za działanie jak najbardziej racjonalne.

Metody optymalizacji podatkowej

Istnieje wiele metod skutecznego poszukiwania oszczędności w zakresie podatków. Do najczęściej stosowanych należą metody odnoszące się do podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wybór obszaru i najwłaściwszej metody optymalizacji podatkowej powinien odbywać się indywidualnie w przypadku każdego przedsiębiorstwa i przy uwzględnieniu całości transakcji finansowych dokonywanych przez firmę.

Amortyzacja aktywów trwałych

Amortyzacja jest zdecydowanie najczęstszym sposobem planowania podatkowego w przedsiębiorstwach i wpływa na poziom kosztów poniesionych z tytułu podatków w danym okresie sprawozdawczym. Choć jest to metoda uznawana za najprostszą, również w jej obrębie można wyróżnić kilka możliwych do zastosowania opcji, w tym jednorazowy odpis amortyzacyjny, amortyzację degresywną, czy stosowanie stawek indywidualnych.

Optymalizacja VAT

Również w obrębie kosztów VAT istnieje wiele możliwości optymalizacji podatkowej. Najchętniej stosowaną metodą jest tu odpowiednie wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wybór najkorzystniejszego dla rodzaju danej działalności rozliczenia nadwyżki podatku.

Działania mające optymalizację podatkową w firmie zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem, dlatego przystępując do planowania podatkowego warto skorzystać z usług doświadczonych doradców. Fachowa kancelaria pomoże ci nie tylko wybrać i wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązania fiskalne, ale także uchronić się przed ewentualnymi błędami, będącymi zagrożeniem dla portfela twojej firmy.