Pomiar gazu SF6 w technologii wysokich napięć

Zastosowanie heksafluorku siarki, czyli gazu SF6, jest bardzo szerokie. Jest to uzasadnione, bowiem gaz SF6 posiada szereg zalet – jest izolujący, nietoksyczny oraz niepalny, a przy okazji przyjazny ozonowi. Gaz ten stosowany jest w urządzeniach i otrzymywany jest w procesie produkcji.

pomiar-gazu

Bezpieczna izolacja w technologiach wysokich napięć

SF6 posiada właściwości izolacyjne trzykrotnie przewyższające możliwości powietrza, przy okazji przewodzi ciepło oraz dobrze gasi łuk elektryczny, co jest kluczowe w izolacji technologii wysokich napięć. Ważną cechą gazu SF6 jest niższe ciśnienie niezbędne do gaszenia łuku elektrycznego, niż w przypadku stosowanych również wyłączników pneumatycznych.

Jak gaz elektroujemny posiada unikalne połączenie właściwości fizycznych: wysoką wytrzymałość dielektryczną oraz zdolność neutralizacji przerwy termicznej.

Z uwagi na swoje korzystne właściwości chemiczne oraz fizyczne, a także wspomniane zdolności izolacyjne, gaz ma optymalne parametry do opanowywania i wyłączania zwarć powyżej 1 kV. Jest również obojętny elektrycznie.

Rozdzielnice SF6 – stosowane od pół wieku

Rozdzielnice izolowane za pomocą SF6, dostępne między innymi u takich dostawców jak firma Poltraf, są znane i używane od lat 60. ubiegłego wieku i często znajdują zastosowanie w zakresie wysokich napięć (powyżej 52kV). Parametry izolacyjne tego gazu zależą od jego gęstości w przyrządach – właśnie dlatego każda rozdzielnica i wyłącznik średniego lub wysokiego napięcia powinien być wyposażony w czujnik pomiaru gęstości SF6.

Pomiar ciśnienia w łączniku z wykorzystaniem SF6 to podstawowa informacja diagnostyczna o pracy urządzenia. Gdy jego poziom spadnie poniżej wartości minimalnej, wówczas tracimy możliwość gaszenia łuku elektrycznego, co może spowodować awarię całego aparatu łączeniowego. Właśnie dlatego wprowadza się pomiar ciśnienia gazu SF6 do sterownika polowego. Wtedy spadek wartości ciśnienia poniżej wartości dopuszczalnej spowoduje automatyczne otwarcie wyłącznika oraz ustawienie trwałej blokady ponownego załączenia urządzenia.

Warto dodać, że SF6 to gaz nietoksyczny, często stawiany w jednym rzędzie z takimi gazami jak argon czy hel, a korzystanie z tego heksafluorku siarki jest zdecydowanie opłacalne ekologicznie – wypada o 20% lepiej, niż izolacja powietrzna w kategorii wpływu na efekt cieplarniany.