Przebieg operacji zmiany miejsca pochówku

Śmierć w rodzinie to za każdym razem przykry cios dla wszystkich jej członków. Szok i smutek sprawiają, że organizowanie pogrzebu staje się bardzo trudnym zadaniem, szczególnie, że na jego realizację mamy określony prawem czas. W związku z tym zdarzają się sytuacje, kiedy zmarły pozostaje pochowany np. z dala od miejsca zamieszkania najbliższych krewnych, co znacznie utrudnia im dbanie o grób. Właśnie do tego typu sytuacji przewidziana została procedura zmiany miejsca pochówku.

zmiana-miejsca-pochowku

Jak uzyskać zgodę na przeniesienie grobu?

Przeniesienie grobu nieodłącznie wiąże się z ekshumacją, czyli wydobyciem zwłok lub szczątków z pierwotnego grobu. Aby jednak doszło do ekshumacji, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych powinniśmy uzyskać odpowiednie zezwolenia od następujących instytucji

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – pozwolenie wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawie ciała zmarłej osoby
  • Administratora cmentarza na którym obecnie pochowane są zwłoki
  • Administratora cmentarza, na który chcemy przenieść zwłoki

Osobami, które mają prawo złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na przeniesienie zwłok są członkowie najbliższej rodziny zmarłego, a więc:

  • Żyjący małżonek
  • Krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki etc.)
  • Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, etc.)
  • Krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo zmarłego oraz rodzeństwo jego rodziców)
  • Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (teściowie)

Kolejny warunek, który musi zostać spełniony, to termin planowanej ekshumacji i przeniesienia zwłok. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja może być przeprowadzona w okresie między 16 października a 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Ten sam dokument wspomina o okresie mineralizacji, czyli czasie od momentu śmierci, po którym zwłoki stają się w rozumieniu prawa szczątkami ludzkimi. Okres mineralizacji wynosi 20 lat. Jeżeli ekshumacja odbywa się do 20 lat po pogrzebie, zwłoki wydobywane są z grobu wraz z trumną, która na czas transportu umieszczana jest w skrzyni wyłożonej blachą. Jeżeli ekshumacja odbywa się później, szczątki umieszczane są w nowej trumnie i transportowane zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.

Decyzja o przeniesieniu ciała zmarłego wiąże się z koniecznością skorzystania z usług wykwalifikowanego zakładu pogrzebowego. Jedną z firm, oferujących ekshumowanie zwłok, jest Zakład Pogrzebowy Anubis z Wrocławia.