Przebieg procesu instalacji układów centralnego smarowania

Układy smarowania w maszynach i pojazdach mają za zadanie zmniejszać opór tarcia podczas działania urządzenia, a także odprowadzać ciepło, które wytwarza się właśnie przez tarcie. Dodatkowo systemy takie oczyszczają powierzchnie trące, uszczelniają współpracujące powierzchnie i zabezpieczają je przed korozją.

Czemu służy układ centralnego smarowania

Podsumowując wszystkie poszczególne zadania układów centralnego smarowania, ich ogólnym rezultatem jest redukcja zużycia pracujących części urządzenia – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy TriboTec. Istnieje wiele różnych instalacji składających się na układ centralnego smarowania, a budowa każdego z nich uzależniona jest od typu urządzenia, które obsługuje.

Proces  instalacji układu centralnego smarowania

Sprawne funkcjonowanie układu centralnego smarowania uzależnione jest od poprawności wykonanego projektu oraz jakości wykonania prac montażowych, dlatego tak ważny jest tutaj fachowy dozór robót. Również napełnienie gotowej instalacji oraz podłączenie układów sterujących i kontrolnych, powinno zostać przeprowadzone przez specjalistów.

Pierwszemu uruchomieniu nowopowstałego systemu centralnego smarowania towarzyszy regulacja i optymalizacja trybu działania. W dniu uruchomienia nowego układu warto skorzystać z obecności fachowców, by dowiedzieć się w jaki sposób bezpiecznie obsługiwać system oraz jak dbać o jego konserwację.

Warunki prawidłowej instalacji układu smarowania

Instalacja układu centralnego smarowania powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wyłącznie z użyciem części spełniających odpowiednie wymogi techniczne. Dlatego szukając możliwości wykonania nowego systemu smarowania warto szukać solidnych kontrahentów, którzy mogą pochwalić się wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem, potwierdzającym zaufanie dotychczasowych klientów.